Ježíš v Koránu předpovídá příchod Muhammeda. Nemají v tom muslimové trochu zmatek?

Ježíš Kristus – pro křesťany Spasitel, přislíbený Mesiáš a Boží syn. Pro Židy představuje Ježíš Kristus proroka. Jakou úlohu ale hraje v islámu?
Ježíš v pojetí křesťanském. V islámu se zobrazovat nesmí
Ježíš v pojetí křesťanském. V islámu se zobrazovat nesmí
CC BY-SA 3.0

reklama

Muslimové, stejně jako Židé, Ježíše Krista respektují, ctí ho a považují za jednoho z nejdůležitějších božích poslů. Korán potvrzuje jeho neposkvrněné početí a v kapitole nazvané „Maryam“ je popisováno jako zrození člověka spravedlivého, který bude mluvit s lidmi a bude k nim spravedlivý.

Ježíš se dle Koránu narodil zázračným příkazem boha, stejným příkazem, jakým byl zrozen Adam – první člověk bez otce a matky. Podle Koránu byl Ježíš stvořen z prachu. Muslimové ale na rozdíl od křesťanů a Židů nevěří, že byl ukřižován, ale byl zachráněn bohem. Dle podobenství nepřátelé Ježíše ukřižovali jemu podobného muže. V Koránu Ježíš potvrzuje víru v jediného boha, a potvrzuje tak základní nauku islámu.

Realita, nebo fikce?

V roce 630 n. l. dobyl prorok Muhammad město Mecca a vyčistil ho od nepřátel a bezvěrců. Bylo to velké politické i náboženské vítězství, které mělo obrovský symbolický význam – Mecca byla prohlášena za střed nové víry a její dobytí splněním Božského slibu. Muhammad v rámci očisty města přikázal zničení všech ikon a náboženských symbolů. Jednou z ikon, která měla být zničena, bylo zpodobnění panny a dítěte. Muhammad ji zakryl svým pláštěm a přikázal zničit vše, kromě této křesťanské ikony. Tato zpráva je datována 1200 let zpátky a patří mezi první muslimské písemnosti. Vzhledem k zákazu zobrazování proroků v islámu je tento příběh udivující a nutí se nás ptát, zda jde o realitu, nebo o fikci. Tento příběh ale jasně ilustruje důležitou roli Ježíše Krista v islámu.

Nový zákon jako základ Koránu

Korán je základním textem islámské civilizace. Přibližně třetina jeho textů se skládá z příběhu dřívějších proroků z Bible. Mezi těmito texty je často zmiňován právě Ježíš Kristus. Korán přepisuje jeho příběh mnohem radikálněji. Záměrem bylo oddělit názory křesťanů od muslimských názorů a vidění světa. Ježíš je zde více než postava příběhu postavou teologických rozprav. Kristovo božství je zde popíráno buď samotným Ježíšem i Bohem. Kristova podstata jako Spasitele a Božího syna je v Koránu zcela popřena. Ježíš je v Koránu prorokem míru a je to právě on, kdo předpovídá příchod Muhammeda. Ježíš Kristus je tedy muslimy vnímán jako předzvěst samotného islámu. Zobrazení Ježíše v Koránu by se tak dalo označit jako „muslimské evangelium“.

Kazatel víry a askeze

Důležitost postavy Ježíše v islámu má původ ve městě Kufa v Íráku, zde byly nejčastěji formulovány muslimské tradice i vzdělanost. Ježíšovy příběhy a výroky pak řadí islám do čtyř kategorií. První kategorii tvoří eschatologické výroky, které slouží k rozšíření archetypu Ježíšovy postavy mezi muslimy. Druhou kategorií jsou kvazi-evangelické výroky, které vycházejí z Evangelií z Bible, ale jsou přepsány v rámci muslimské tradice a názorů. Třetí kategorie je pak tvořena asketickými výroky a příběhy, které líčí Ježíše jako patrona muslimské askeze. A do poslední, čtvrté kategorie, pak patří polemiky mezi muslimy, které se zabývají definicemi a důležitostí termínů jako je „Duch Boží“ nebo „Boží slovo“.

Prorok bojující za záchranu světa

Prorocká tradice Muhammeda mluví o Ježíši jako o proroku, který se znovu vrátí a přivede svět k jeho dalšímu konci. Tato literární tradice, která signifikantně spojuje postavu Ježíše Krista s islámem, se rychle rozšiřuje a to především v zemích, které si islám podmaňuje. Ježíšova primární úloha v islámu je demonstrovat sílu Boha. Postava Ježíše Krista má v Koránu zcela zvláštní význam – pouze on je zde popisován jako Boží zázrak, jako slovo a duch Boží. Je to právě Ježíš, který má při konci světa sestoupit opět na zem a bojovat s Antikristem za myšlenky a ideje islámu. Ježíš Kristus v tomto souboji zvítězí a s ním i všichni, kdo v něj věří. Na světě tak vznikne jednotné společenství – společenství islámu.

Text: Pavla Janoušková

Jeden z muničních skladů Islámského státu právě dostal zásah - boj o poslední baštu ISIS v březnu 2019

Kdo opravdu vyzbrojuje Islámský stát? Původ zbraní je nečekaný!

reklama

reklama