Jezdíte do Krkonoš? Tak tohle byste měli vědět

(Pra)lesy jsou i v Krkonoších.
Krkonošské (pra)lesy
Krkonošské (pra)lesy
pixabay.com

reklama

Krkonošské lesy pokrývají 80 % celkové rozlohy území národního parku. Jejich druhové složení i prostorové rozložení v minulosti značně ovlivnil člověk, koncem minulého století pak znečištěné ovzduší. Rozloha dnešních lesních porostů je zhruba 31 015 ha na české a 4 000 ha na polské straně hor. Jsou domovem více než 60 druhů dřevin. Právě na 21. březen připadá Mezinárodní den lesů, který pochopitelně slavíme i u nás.

Lesy a pralesy v Krkonoších

Mezinárodní den lesů byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. Hlavním účelem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro trvale udržitelný rozvoj.

Krkonošské pralesy - rozloha
Autor: Správa KRNAP Krkonošské pralesy - rozloha

Lesní ekosystémy Krkonoš představují rozsáhlé spektrum lesů od listnatých přes smíšené až po horské smrčiny. Ve světovém měřítku je unikátní například endemické společenstvo borovice kleče a ostružiníku morušky, známé jako morušková kleč, popsané pouze z rašelinišť na hřebenech Krkonoš. Zatímco kleč má u nás své nejsevernější místo výskytu, ostružiník moruška naopak své nejjižnější na evropském kontinentu. Krkonoše jsou také domovem endemického jeřábu sudetského. Ten vznikl v dávné minulosti zkřížením jeřábů muku a mišpulky. Pouhých 150 keřů roste na lavinových drahách ledovcových karů.

Krkonošské lesy - druhová skladba
Autor: Správa KRNAP Krkonošské lesy - druhová skladba

S ohledem na význam a důležitost krkonošských lesů jsme letos pro veřejnost připravili celý seriál vycházek s odborným doprovodem: 16. června mohou zájemci vyrazit do pralesa v Kotelském dole, 28. července do Obřího dolu, 25. srpna do pralesů na Velké Mumlavě a 22. září do Jizerského dolu. Tam všude je krásně vidět, jak v Krkonoších příroda pracuje za nás. Přihlásit se můžete na tomto kontaktu: rdrahny@krnap.cz

reklama

reklama