Jaké náboženství ovládne roku 2050 svět? Uhodnete?

Muslimové? Křesťané? Ateisté? Kam se vyvíjí náboženství?
Muslim, křesťan a žid
Muslim, křesťan a žid

reklama

Nezávislý think tank Pew research vypracoval rozsáhlou studii, v níž se pokusil odpovědět na důležitou otázku – bude naše budoucnost ateistická, nebo spíše náboženská? A jaká víra si vede počtem vyznavačů nejlépe?

Základní odpověď zní: náboženská mapa se rychle mění, a to především díky vyšší míře porodnosti v některých částech světa. Zatímco v současné době je na Zemi nejvíc křesťanů, v polovině století už se jejich počet s muslimy prakticky vyrovná.

V Evropě budou muslimové tvořit asi 10 procent obyvatelstva

Pokud budou pokračovat současné trendy v porodnosti a nevypukne nějaká nečekaná katastrofa obřích rozměrů, bude svět roku 2050 vypadat takto:

  • Počet muslimů se vyrovná s počtem křesťanů. Islám je nejrychleji rostoucím náboženstvím současnosti.
  • Přestože ateistů a agnostiků bude lehce přibývat, budou tvořit stále menší a bezvýznamější procento obyvatel Země.
  • Poroste počet hinduistů a také židů, ovšem pomaleji než počet křesťanů nebo muslimů.
  • Budhistů bude stejný počet jako dnes, takže jich v populaci relativně ubude.
  • Největší muslimská populace na světě bude žít v Indii.
  • V Evropě budou muslimové tvořit asi 10 procent obyvatelstva.
  • Ve Spojených státech poklesne počet křesťanů ze 3/4 na 2/3. Judaismus přestane být druhým nejpočetnějším americkým nekřesťanským náboženstvím. V této roli jej nahradí muslimové…
  • Čtyři z deseti křesťanů budou žít v subsaharské Africe.

reklama

reklama