Jak si nejlépe zapamatovat důležité věci? Studie dává tipy

Nová studie ukazuje, jak si nejjednodušeji zapamatovat velké množství informací. Zdlouhavé opakování těch samých slov se ukazuje jako zbytečné, raději si vytvořte příběh! Jak to přesně funguje?
Také často na něco zapomínáte?
Také často na něco zapomínáte?
istockphoto.com

reklama

Se zapomínáním bojujeme všichni. Dr. Jed Meltzer a jeho tým se pomocí zajímavého výzkumu pokusili zjistit, jak si trvale zapamatovat co nejvíc informací. Jelikož už dřívější výzkumy ukázaly, že kapacita dlouhodobé paměti je v podstatě neomezená, neměl by být problém si zapamatovat cokoli, co chceme, že? Meltzerova studie zkoumala 25 zdravých lidí, kteří si měli krátkodobě i dlouhodobě zapamatovat náhodné seznamy slov a vět. Během celého procesu jim byly zaznamenávány procesy v mozku. Bylo tak možné identifikovat, jak si lidé vedou, když se snaží o zapamatování různými způsoby.

Memorování? Ani náhodou

Většina lidí se pokouší zapamatovat důležité údaje takzvaným memorováním. Tenhle proces využívala většina studentů vysokých škol a spočívá v neustálém opakování dané látky. Protože přece opakování je matkou moudrosti, říká se. Jenže zmíněný výzkum ukazuje, že tohle zdaleka není ideální cesta k dlouhodobému zapamatování informace. Na krátký okamžik si možná potřebná data do mozku vštípíte, ovšem dlouhodobě to fungovat nebude, jelikož chybí kontext. Ten je totiž klíčový k tomu, abychom dokázali informaci uchovat v paměti nejlepším možným způsobem; tedy tak, že si ji dokážeme dle potřeby vybavit. Nejde totiž jen o samotné uložení informace, bezmála stejně důležitými součástmi fungující paměti jsou i schopnosti retence, tedy uchování požadovaných dat v dlouhodobé paměti, a samozřejmě též reprodukce čili jejich následné vybavování.

A nic vám nepomůže víc než kontext. A jak ho vložíte do zdánlivě nesouvislých faktů? Ideálně prostřednictvím příběhu. Možná si vzpomínáte (sic!) na hodiny středoškolské chemie, kde se pořadí prvků v periodické tabulce učilo prostřednictvím zábavných vět, které nebyly těžké na zapamatování. Následné odvození správných prvků pak bylo nasnadě. Meltzerův tým tuto techniku podporuje a zmiňuje, že existují dva způsoby, jak se snažíme informace zapamatovat.

Tvořte příběhy

První variantou je neustálé opakování slov, jež bychom měli umět. Druhá možnost spočívá v přemýšlení nad samotným významem slov místo toho, jak jsou napsané či jak znějí. Z hlediska krátkodobé paměti jsou oba přístupy výhodné; zvolte si proto ten, jenž vám subjektivně vyhovuje více. Jenže u dlouhodobého uchování informace se už projevují rozdíly a kontext je klíčový. Vždyť i světoví šampioni v paměťových mistrovstvích si dokážou zapamatovat zcela náhodné informace (jako třeba pořadí karet v balíčku) díky příběhu, který si vymyslí.

Meltzerův tým se plánuje v dalších výzkumech zaměřit na pacienty s poškozeným mozkem, například po mrtvici. Může cílená stimulace mozku zlepšit jejich krátkodobou paměť? A jak je to s tou dlouhodobou? Spousta otázek ještě čeká na zodpovězení.

Text: MS

reklama

reklama