Jak předpovědět úspěšnost filmů? Sledujte Wikipedii!

Předpovídání budoucnosti zasahuje do mnoha oblastí našeho života a ani sféry zábavy a umění nejsou výjimkou. Lze říct, jak se dá předpovědět úspěšnost filmového díla? Jedná překvapivě jednoduchá technika existuje.
Lze úspěch filmu předvídat? Zdá se, že ano!
Lze úspěch filmu předvídat? Zdá se, že ano!
istockphoto.com

reklama

Lze předpovídat budoucnost? V některých článcích jsme se v minulosti zabývali možnostmi, kterak lze ze současného stavu se solidní pravděpodobností vysuzovat budoucnost. Do sféry těchto otazníků patří i úspěšnost filmů – jen si vzpomeňte, kdo by čekal, že se loňská hudební biografie Bohemian Rhapsody stane z problematického projektu jedním z nejúspěšnějších snímků roku? Zdá se však, že existují způsoby, jak i těmto záhadám jít trochu vstříc.

Pravda o filmech na Wikipedii

Už v roce 2013 totiž tým maďarských vědců z Budapešťské univerzity přišel se zajímavým výzkumem, v němž využili moderního fenoménu big data. Konkrétně si vzali na paškál data z Wikipedie, a to četnost změn, které se na jednotlivých profilech dějí. Tím se zcela vyhnuli tradičním problémům obsahové analýzy – totiž jazykovým bariérám, jimž musejí výzkumníci napříč světem čelit. Maďaři však sledovali pouze návštěvnost jednotlivých profilů a množství editací, jejich konkrétním obsahem se už nezabývali. Přišli tak se zajímavou metodou, která není náročná na zpracování a může fungovat po celém světě – přestože anglická jazyková mutace Wikipedie samozřejmě vzhledem ke svému rozšíření oplývá největším množstvím dat.

Z výsledků vyšlo, že množství změn na profilech filmů jako Iron Man 2, Počátek či Prokletý ostrov silně korelovalo s jejich následnými kasovními úspěchy; zde se samozřejmě nebavíme o kvalitě či odborných kritikách, pouze o návštěvnosti v kinech, kterou šlo předjímat už zhruba měsíc před premiérou filmů – a to vše jen na základě editačních dat z Wikipedie! Taková zjištění však přitom dávají smysl, jelikož čím více uživatelů vynaloží energie na změny encyklopedického profilu, tím více se jich o film aktivně zajímá a jejich návštěva kina je v důsledku téměř stoprocentní.

Tajemství úspěchu

Výzkumů, které se pokoušely najít tajemný recept na úspěch, bylo samozřejmě velké množství, ale většina z nich se k žádným skutečně zásadním výsledkům nedobrala. Jako třeba studie z roku 2016, která se rozhodla analyzovat 170 scénářů a zjistit, které nakonec fungovaly lépe než ostatní; závěrem bylo, že kasovně i kriticky úspěšnější jsou ty zfilmované scénáře, jež jsou komplexnější, obsahují propracovanější postavy a vztahy mezi nimi a vyjadřují se k zásadnějším společenským tématům. Kdo by to byl řekl, že?

Takže zatím se nepodařilo najít skutečně jednoznačně fungující recept na úspěšný film a jediným způsobem, jak jít štěstíčku naproti, je snažit se vytvořit skutečně kvalitní produkt – což je pro nás jako diváky jednoznačně dobrá zpráva. Ale i z šuškandy, která nové snímky provází (a zčásti se odehrává v administračních rozhraních největší internetové encyklopedie), lze leccos vyčíst…

Text: MS

reklama

reklama