Jak časté je deviantní chování v sexu? Nová studie ukázala, že úchylné je normální

Lidské sexuální chování je jednoznačně nejpestřejším v celé přírodě. Zdá se, že jsme schopní na něm vybudovat celou civilizaci, a přitom je rozmanitější než cokoliv, co v přírodě nalezneme…
Uvolněná atmosféra svátků prý má na rodinný život blahodárný vliv
Uvolněná atmosféra svátků prý má na rodinný život blahodárný vliv
Thinkstock

reklama

Sexuální chování je sice u lidí nějak normalizované, ale nová kanadská studie ukazuje, že asi polovina lidí se dá označit za devainty. Proč?

Studie vyšla v časopise Journal of Sex Research. Její autoři studovali chování 1040 Kanaďanů obou pohlaví: ptali se jich na jejich reálné sexuální chování i jejich sexuální sny. Tato skupina byla vybrána tak, aby byla zcela průměrná a výsledky studie se daly aplikovat i na chování Evropanů a všech Američanů.

Jak je to myšlené?

Sexuální chování jsou klasifikována na dva typy – normofilní a parafilní (neboli deviantní) – tak je alespoň hodnotí „bible“ americké psychiatrie „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“. Jenže z dotazovaných jich 45,5 popsalo, že projevují zájem o deviantní sexuální chování a 33 už se dokonce podle toho i chovalo!

Jaké deviantní sexuální úchylky se projevovaly nejčastěji? Autoři studie uvádějí jako zdaleka nejčastější voyerismus, který zajímá asi 35 procent zkoumaných osob. 26 procent projevovalo zájem o fetišismus a dalších 26 procent o frotérismus. Výrazný zájem zaznamenal také masochismus, ten „baví“ nečekaných 19 procent osob.

Rozdíly mezi muži a ženami? Ano, dvě různé sexuality!

Jeden z autorů práce, sexuolog Christian Joyal, vysvětlil, v čem nejvíce vynikly rozdíly mezi muži a ženami: „Obecně platí, že muži projevují výrazně větší zájem o deviantní formy sexuálního chování – to ale neznamená, že ženy se o ně nezajímají. Ve skutečnosti ženy, které projevují zájem o sexuální sumisivitu, u sebe cítí větší uspokojení ze sexuálních aktivit než ty s normálním sexuálním životem:“

Změní se kritéria?

Manuál „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ se již pod vlivem řady zpráv o sexuálním chování Američanů mnohokrát změnil – především poté, co se ukázalo, jaká chování jsou běžná. Například ve vydání z roku 1952 byla ještě jako sociopatická tendence označena homosexualita.

Autoři této práce by chtěli, aby jejich výzkum měl vliv na reflexi toho, jaká je opravdu sexualita normálního člověka 21. století…

Uvolněná atmosféra svátků prý má na rodinný život blahodárný vliv

Vánoční svátky jsou z hlediska porodnosti i sexuality bizarní. Zcela se vymykají statistikám

reklama

reklama