Potvrzeno: Ivermektin na covid nefunguje. Co všechno bylo zfalšované?

Bublina okolo léčebných schopností Ivermektinu proti covidu-19 splaskává. Dosavadní studie byly buď nepřesné, nebo nesou známky podvodného jednání.
Účinnost Ivermektinu proti covidu-19 byla podle všeho velkou lží
Účinnost Ivermektinu proti covidu-19 byla podle všeho velkou lží
profimedia.cz / Getty Images

reklama

Už v době první vlny celosvětové pandemie koronaviru byl v některých kruzích za doslova zázračný lék považován Ivermektin. Známé antiparazitikum mělo být podle některých studií účinné v boji s již probíhajícím onemocněním covid-19 a určitou dobu jej skutečně doporučovali i někteří lékaři. Problém však tkvěl v tom, že ne všichni byli o účinnosti zmiňovaného léku zcela přesvědčeni a dožadovali se dalších studií, které by potvrdily, nebo naopak vyvrátily tehdejší domněnky. Nyní se nezávislá skupina vědců snaží poukázat na chyby klíčových studií, které sloužily jako opora pro použití Ivermektinu proti covidu, a nachází závažné chyby i známky možného podvodu.

Opora v nekvalitních, až lživých studiích

Skupina vědců ze Spojených států a Austrálie zkoumala 26 hlavních studií léku a zjistila ve třetině z nich natolik závažné nedostatky, že dané studie efektivně zneplatňují. Ovšem ani ve zbývajících dokumentech nenalezli odborníci žádný přesvědčivý důkaz, že Ivermektin zabraňuje úmrtí na covid, a pro BBC tlumočí své závěry. Mezi hlavní problémy kritizovaných studií patřily podle skupiny složené z epidemiologa Gideona Meyerowitze-Katze, biologa Jamese Heatherse, molekulárního analytika Nicka Browna a lékaře Kylea Shedricka následující chyby.

Údaje jednoho konkrétního pacienta byly použity v rámci dané studie několikrát u dalších osob. Výběr testovaných lidí nebyl náhodný a výsledky neodpovídaly uvedenému měření. Procentuální shrnutí nebyla správně vypočítána. A místní zdravotnická zařízení, případně jejich vedoucí orgány o probíhajících studiích vůbec nevěděly. To jsou základní body, které jsou v přímém rozporu s eventuálním akceptováním jakékoliv studie, a proto vyjmenovaný tým odborníků společně se zveřejněním výsledků svého zkoumání žádal příslušné odborné časopisy, aby publikované studie odvolaly.

Čím lepší výsledky, tím pochybnější zpracování

Vzorek výzkumných prací, které nezávislá skupina zkoumala, obsahuje také několik vysoce kvalitních studií z celého světa. Největší problémy se však týkaly těch prací, které uváděly vysokou účinnost léku a připisovaly mu až neuvěřitelné vlastnosti. Ve skutečnosti ale platí, čím větší byly přísliby počtu zachráněných životů nebo zabráněných infekcí, tím větší je riziko, že by mohly být studie zfalšované nebo neplatné. Ačkoli je nesmírně obtížné vyloučit u těchto studií lidský faktor, doktor Kyle Sheldrick, lékař a výzkumník z University of New South Wales v Sydney, se domnívá, že některé studie mohly být s největší pravděpodobností vědomě zmanipulovány.

Například v nedávné libanonské studii byly nalezeny bloky s údaji o 11 pacientech, které byly opakovaně kopírovány a vkládány do dalších řádků, což naznačuje, že mnozí ze zdánlivých pacientů studie ve skutečnosti nikdy neexistovali. Jiná studie z Íránu, která rovněž prokázala, že Ivermektin zabránil úmrtí lidí na covid, prezentovala velmi pochybné hodnoty množství železa v krvi testovaných pacientů.

Podle nezávislé skupiny vědců byla čísla uvedena v sekvencích, které by se pravděpodobně přirozeně nemohly objevit. A stejně neprůkazně se to má i s výsledky ze skupiny lidí, kteří dostávali jen placebo; podle doktora Sheldricka měli oni pacienti už před zahájením studie v krvi mnohem nižší hladinu kyslíku než ti, kteří dostávali Ivermektin. Byli tedy již nemocní a s přihlédnutím ke statistické pravděpodobnosti by zřejmě zemřeli.

Manipulace s daty 

Tento vzorec se však opakoval v celé řadě různých měření, kdy byli lidé se špatnými výsledky zařazeni do skupiny s placebem, zatímco ti s dobrými měřeními do skupiny, jíž se podával Ivermektin. „Pravděpodobnost, že by k tomu došlo náhodně při všech těchto různých měřeních, byla mizivá,“ dodal Kyle Sheldrick.

Lékařka Morteza Niaee, která vedla íránskou studii, výsledky i metodiku hájila a nesouhlasila s problémy, na které byla upozorněna. „Je zcela normální vidět takovou náhodnost, když se bere v úvahu spousta různých faktorů a ne všechny z nich mají vliv na riziko onemocnění u účastníků,“ řekla pro BBC. Přesto ale byla její i libanonská studia vyloučena konziliem skupiny Cochrane, která sdružuje na 30 000 odborníků z celého světa, provádějících nezávislé lékařské studie a měření.

Největší a nejkvalitnější dosud publikovanou studií s Ivermektinem je studie Together na McMasterově univerzitě v Kanadě, která však nezjistila žádný přínos v užití léku během léčby covidu a vrací Ivermektin do sfér, kde je účinný a bezpečný. Tedy k léčbě parazitních onemocnění u lidí i zvířat. Podstatné rovněž je, že farmaceutická společnost Merck, která Ivemektin vyrábí, sama tvrdí, že není účinný proti koronavirům a přidává se i Evropský lékový orgán EMA, který rovněž nedoporučuje užívat lék k prevenci či léčbě onemocnění covid-19. 

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama