Fandíte fyzickým trestům? Děti vám to jednou vrátí

Souhlasíte s tím, že by se děti měly bít? Fyzické tresty jsou stále poměrně oblíbené, ale skutečně přinášejí kýžené výsledky? Nový výzkum naznačuje, že spíše opak je pravdou.
Jak se fyzické tresty projeví na chování dětí?
Jak se fyzické tresty projeví na chování dětí?
istockphoto.com

reklama

Škoda rány, která padne vedle; podobná rčení byla ve výchově svého času velmi populární. Kázeň a pevná ruka jsou jedna věc, ovšem fyzické trestání dětí je něco jiného. Vždy bude existovat dostatek příznivců i odpůrců těchto přímočařejších přístupů k výchově ratolestí - jak se na to ovšem dívá věda? Nedávný výzkum ukázal, že by rodiče měli rákosku ze svého rejstříku výchovných prostředků vynechat. Proč?

Fyzické tresty jako cesta

Psycholožka Elizabeth T. Gershoff z Texaské univerzity v Austinu společně se svými kolegyněmi provedla rozsáhlou statistickou analýzu, jejíž součástí byla i snaha odstínit další možné faktory, které by mohly ovlivňovat výsledky. Vycházela totiž ze vzorku více než 12 tisíc dětí, jejichž data byla sesbírána v rámci celonárodně reprezentativního výzkumu. Ten sledoval řadu faktorů, jež souvisí s vývojem malých dětí, a tak součástí dat byla i informace, zdali rodiče v posledním týdnu (před vyplněním dotazníku) své děti alespoň jednou uhodili. Můžeme se bavit o tom, zdali tento samotný fakt znamená, že dítě „je bito“, avšak pro účely výzkumu je třeba stanovit pravidla. Tak proč ne takto, že. Zároveň však byly zaznamenány i případy dětí, které sice nebyly bity v posledním týdnu, ale někdy v minulosti ano.

Podle tohoto kritéria tedy došlo k oddělení dětí, které byly bity, od těch, které nikoli. Následovala analýza 38 charakteristik, zahrnující socioekonomickou situaci rodiny, zdraví dítěte, jeho chování podle učitelů a dalších lidí z okolí a tak dále. Díky široké variabilitě sledovaných faktorů se podařilo dosáhnout dostatečně velkých skupin na to, aby byl vliv ostatních proměnných minimalizován – výsledky by tak skutečně měly vypovídat o tom, jak fyzické tresty souvisejí s následným vývojem dítěte.

Bitím k poslušnosti? Těžko

A co se tedy zjistilo? Děti, které byly ve věku pěti lety bity, měly později (konkrétně v šesti a osmi letech) problémy s chováním. Tedy více se hádaly, praly, vyrušovaly a byly impulzivnější. „Překvapilo nás, že problémy s chováním bylo možné předvídat už na základě toho, že dítě bylo někdy bito. Naznačuje to, že jakkoli časté bití je pro děti potenciálně škodlivé,“ řekla Elizabeth Gershoff.

Už v minulosti řada studií naznačila spojitost fyzických trestů a problémů s chováním, ovšem toto je poprvé, co k tomu byly využito takto složité statistické metody – takové, které minimalizovaly vliv dalších faktorů, jež by mohly výsledky zkreslit. Můžeme proto říci, že násilí na dětech, jakkoli výchovně zamýšlené, se nevyplácí a časem se obrátí proti samotným rodičům. Takže se ho raději vyvarujte!

Text: MS

reklama

reklama