Facebook slaví? Přinesl vám štěstí?

Student Harvardovy univerzity Mark Zuckerberger založil Facebook jako místo pro setkávání spolužáků a učitelů z jeho školy na internetu.
Facebook je nebezpečný
Facebook je nebezpečný
Thinkstock
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Facebook je dnes mezi sociálními sítěmi jasně nejužívanější platforma, ostatně už pouhé 4 roky po svém založení se stal nejnavštěvovanější sociální sítí a za další dva roky, tedy 2010, měl půl miliardy uživatelů.

Facebook dává i bere

Každý uživatel ví proč tam je. Firmy FB používají jako marketingový nástroj, jedinci na síti ukájejí své ego a nenávistné povahy v něm vidí možnost vykřikovat své frustrace do světa. A každý tam hledá to své…

Obecně platí, že lidé vyhledávají na sociálních sítích pozitivní a úspěšné – to je v podstatě základní pravidlo Facebooku i Twitteru. Ale podle posledních studií psychologů z Ohio State University jsou pohnutky smutných a depresivních lidí k návště Facebooku zcela odlišné.

Lidé s negativními emocemi začínají na sociálních sítích vyhledávat méně úspěšné a také méně atraktivní osoby,“ popisuje profesorka Silvia Knoblech-Westerwicková, která se tímto fenoménem zabývá. Tento poznatek byl chybějícím dílkem do skládanky předchozích prací, které ukazovaly, že lidé, kteří tráví na Facebooku hodně času, jsou frustrovaní, osamělí a vzteklí. Je to tím, že právě ti depresivní tráví na sociálních sítích více času… Přičemž pozitivní statuty jejich blízkých jim jen zesilují pocit, že právě jejich život nestojí za nic."

Co o sobě všechno řekneme (i nechtíc)?

Facebook se v poslední době stává pro psychology jedním z největších zdrojů informací o duševním zdraví populace. Psychologové z londýnské Brunel University jako první zkoušeli zjistit, co vede lidi k tomu, že vůbec něco na Facebook zveřejní.

Shromáždili pro tuto studii údaje od 555 uživatelů největší sociální sítě světa – a zaměřili se na zjištění pěti základních charakterových vlastností těchto lidí: míru extroverze, neuroticismu, otevřenosti, přívětivosti a svědomitosti. Zjistili, že:

• Lidé s nízkým sebevědomím posílají na FB výrazně častěji zprávy o jejich současných vztazích a partnerech.

• Lidé s výraznými narcisistními rysy zase častěji zveřejňují informace o svých úspěších – čekají při tom na „uznalý potlesk“. Tyto příspěvky také mají nadprůměrnou míru lajků a sdílení – což naznačuje, že jejich strategie funguje.

• Narcisové (a narcisky) také mnohem častěji informují sociální sítě o svých dietách a sportovních výkonech; prostě se snaží, aby o všem, kde se projevují jejich úspěchy, vědělo co nejvíce lidí.

Dr. Tara Marshallová, která se na studii podílela, říká: „Nebude asi překvapením, že statusy na Facebooku reflektují něco z povahy lidí. Ale je důležité si uvědomit, že různé skupiny lidí postují informace a statusy se zcela odlišnou motivací. Je to viditelné například u osob, jejichž příspěvky mají málo pozitivní vazby – jde o jedince, kteří i v reálném životě často trpí samotou a vyloučeností.“ V jejich případě bývají statusy motivované touhou vyvolat od sledujících jakoukoliv reakci…

Vědci budou v této práci pokračovat na místě, kde skončili: budou nyní studovat, jaké motivy vedou lidi k lajkování příspěvků. Mohlo by to totiž vysvětlit několik rozporů, na něž už narazili. Například typičtí narcisové mívají hodně lajků – což ale může být způsobené tím, že okolí jejich charakterový rys toleruje, přitom s ním ale reálně nesouhlasí…

Důležité je však jedno zásadní zjištění: to, jak se lidé prezentují na Facebooku, velmi dobře odpovídá tomu, jací ve skutečnosti jsou. Až vám někdo bude tvrdit, že na FB se schválně chová úplně jinak, moc mu to nevěřte…

Text: RD a Topi Pigula

Oko, do duše okno. Ale někdy je takovým oknem i Facebook

Facebook stárne a pro mladé ztrácí na atraktivitě. Taky uvažujete, že ho opustíte?

Reklama
Reklama