Ve kterých městech se užívá nejvíce drog? Překvapivě vedou Švýcaři

Problematika drogové závislosti se dotýká i těch nejbohatších regionů – Švýcaři by mohli vyprávět! Podle pravidelného průzkumu totiž mají s drogami velké problémy. A jak si stojí Češi?
Švýcaři z kokainu respekt rozhodně nemají.
Švýcaři z kokainu respekt rozhodně nemají.
istock.com

reklama

Myslíte si, že je drogová závislost především problémem třetího světa či okrajových částí bohatých společností? Realita je pravděpodobně úplně jiná. Evropská měření užívaných drog ukazují překvapivé výsledky, že v ekonomicky rozvinutějších regionech starého kontinentu je užívání rozličných látek častější.

Různé důvody užívání

V jakých zemích a městech se užívá nejvíce drog? Dostupných statistik je velké množství a nejčastěji je rozdělujeme podle konkrétních užívaných látek. Tak například opiátů (heroin, morfium, kodein) se zdaleka nejvíce užívá v Íránu a Afghánistánu, marihuaně se zase nejvýrazněji holduje v Kanadě, Papui Nové Guineji či Izraeli. V případě kokainu je žebříček vyrovnanější, na smutném vrcholu jsou USA, Velká Británie, Albánie a Austrálie. Jak můžete vidět, samotná fakta nám toho mnoho neřeknou – v každé zmíněné zemi je odlišná kulturní, ekonomická i politická situace, a tak kupříkladu za afghánskou zálibou v opiátech stojí masivní pěstování máku, které je pro chudé farmáře mnohem výhodnější než pěstování čehokoli jiného.

Každoročně však Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) vydává přehledovou studii srovnávající více než stovku evropských měst z hlediska užívání kokainu. To probíhá nejčastěji sledováním městských odpadních vod a snahou zachytit v nich stopy po užívání kokainu a dalších drog. Za zmínku stojí, že ještě v roce 2016 byly jediným českým městem zahrnutým ve vzorku České Budějovice, od té doby se do souboru přidaly i Praha, Brno a Ostrava.

A zatímco naše hlavní město se umístilo na konci druhé desítky a předehnalo ve spotřebě kokainu třeba Brusel, Lisabon či Paříž, ostatní česká města se dlouhodobě umisťují na chvostu žebříčku. Budějovičtí, brněnští i ostravští rezidenti se tedy nebezpečného užívání kokainu mezi svými sousedy obávat nemusejí. To však bohužel neplatí o metamfetaminu (pervitinu), jehož spotřebě za loňský rok napříč Evropou suverénně vévodí Praha následovaná Ostravou.

Švýcaři a drogy

Na čele žebříčku se umístily belgické Antverpy, následované mimo jiné Amsterdamem, Barcelonou a Reykjavíkem. Nejvýraznějším výsledkem však bývá umístění švýcarských měst, z nichž se hned čtyři či pět pravidelně protlačí do první desítky. Týká se to Curychu, Basileje, Ženevy a St. Gallenu, které občas doplní i Bern. Čím to může být?

Během 90. let kokain ve Švýcarsku výrazně zlevnil a relativně nízká cena drogy se udržela dodnes – průměrné platy přitom samozřejmě vzrostly, takže kokain je ve Švýcarsku finančně dostupnější než ve většině jiných zemí. S nadsázkou by se dalo říci, že jedna dávka drogy stojí zhruba stejně jako lístek do kina. Dalším možným vysvětlením je kvalita drogy, jelikož čím čistší samotná droga je, tím více jí potom bude naměřeno v odpadních vodách. Takže možná se postupně kvalita užívaných drog zvyšuje, ale jejich množství přitom zůstává stejné. Což by mohlo hovořit i ve prospěch bohatého Švýcarska, kde lze vyšší kvalitu oproti mnoha jiným zemím očekávat.

Ať je vysvětlení jakékoli, jedná se o zajímavý a zároveň znepokojivý fenomén. Během posledních let se v souvislosti s ekonomickým růstem zvýšilo množství užívaných drog napříč Evropou. Těžko říct, jak se bude situace vyvíjet v následujících letech, ale prozatím si sami můžete proklikat interaktivní přehled užívání různých drog napříč městy a roky.

reklama

reklama