Dlouhodobé duševní zdraví není normální, ukázal výzkum

Pokud nemáte psychiatrickou diagnózu, odlišujete se od normálu. To alespoň tvrdí nejnovější výzkum psychického zdraví, podle něhož většina lidí v životě alespoň jednu epizodu psychických problémů zažije.
Psychické poruchy se stávají normou...
Psychické poruchy se stávají normou...
pixabay.com

Drtivé výsledky

Nový výzkum Jonathana Schaefera a jeho týmu zjistil poměrně děsivou skutečnost. Na vzorku 988 lidí se ukázalo, že pouze 17 procent z nich neprodělalo nějakou psychickou poruchu mezi jedenácti a osmatřiceti lety věku. Většina lidí v tomto období nějaké duševní problémy totiž zažila! Převážně se jednalo o krátkodobé epizody deprese, úzkosti či závislosti na nějaké návykové látce. Jenže to zdaleka není vše. Přes 400 dotazovaných osob totiž vykazovalo dlouhodobé obtíže, a to včetně poruch osobnosti či nejtěžších psychóz, což je už skutečně alarmující.

Podle Schaefera se standardy posouvají a psychické problémy se pro většinu společnosti stávají stejně běžnou záležitostí jako různé nemoci těla. Na základě tohoto uvědomění by mohla být snížena stigmatizace psychických onemocnění mezi širokou veřejností.

Kdo je zdravý?

Vzorek se konkrétně skládal z novozélandské populace narozené počátkem 70. let. Ta byla v průběhu života opakovaně zkoumána po fyzické i psychické stránce, aby bylo možné sledovat změny. A tady se ukázala další zvláštnost vzešlá z tohoto výzkumu. Oněch zmíněných 17 procent zdravé populace vlastně nikdo vědecky nezkoumal, a tak faktory stojící za jejich psychickou odolností zůstávají téměř nezmapované. Ukázalo se však, že se nehonosí vlastnostmi dříve spojovanými s vyšším psychickým zdravím jako klidným rodinným prostředím, vysokou inteligencí či odolností vůči fyzickým nemocem.

Co naopak za psychickým zdravím opravdu stálo? Podle vědců především pozitivní přístup k životu, dostatek přátel a pokročilá schopnost sebeovládání. A roli zřejmě hraje i genetika, neboť tito zdraví jedinci měli mezi blízkými příbuznými výrazně méně duševně nemocných než jejich problematičtější kolegové.

A skutečnost by prý mohla být ještě temnější, jenže řada lidí zřejmě krátkodobé psychické potíže „přechodila“ a nebyla tak diagnostikována ani léčena. Soudě dle tohoto výzkumu lze říci, že zažít občasné psychické výkyvy je v dnešní době prostě normální…

Text: MS

reklama