Degenerativní myelopatie – onemocnění psů, o kterém se moc nemluví

Plánujete si pořídit pejska? Tak si ho předem nechte otestovat na degenerativní myelopatii. Jinak se totiž v jeho pozdějším věku vystavujete velkým rizikům.
Němečtí ovčáci jsou degenerativní myelopatií obzvlášť ohroženi.
Němečtí ovčáci jsou degenerativní myelopatií obzvlášť ohroženi.
Vít Kosina

reklama

Pokud pes staršího věku špatně ovládá zadní končetiny, může se jednat o nevyléčitelné onemocnění jménem degenerativní myelopatie. Jedná se o progresivní onemocnění bílé hmoty míšní, které se projevuje u široké škály psích plemen. V roce 2014 bylo popsáno 124 psích plemen trpících tímto onemocněním. Poprvé se degenerativní myelopatie (DM) projevila u německých ovčáků, kteří jsou jí dodnes postižení nejvíce.

Příčinou tohoto fatálního onemocnění je mutace genu SOD1. Kvůli ní nedojde k tvorbě proteinu superoxid dismutáza v míše. Výsledkem je postupná degenerace míchy a odumírání nervového aparátu v pánevní oblasti. To vede ke zhoršující se pohyblivosti psa a později až k paralýze a úplnému ochrnutí pánevních končetin.

Zda se onemocnění projeví, nám dnešní medicína není schopna říct. Jediné, co se můžete dozvědět, je přítomnost této genetické vady. Testování se provádí z odebrané krve.

Jak se nemoc projevuje?

Jelikož při tomto onemocnění mícha postupně odumírá, tak mozek nedostává správné informace o poloze pánevních končetin a zadní části trupu. To vede k tomu, že pejsek může kulhat, nebo se v pánevní oblasti stáčet na pravou či levou stranu. K projevům může dojít kdykoliv od pátého roku pejska. Později se nemoc prohlubuje a postižený pes končetiny buď táhne za sebou, nebo neovládá vůbec. Časem může dojít až k takzvané ataxii, a dokonce i změně hlasu pejska při štěkání do vyšších poloh.

Při prvních příznacích je potřeba vyhledat lékaře a podstoupit magnetickou rezonanci a neurologické vyšetření. Tím vyloučíte další možné diagnózy, jako je vyhřezlá ploténka nebo u velkých plemen obvyklá dysplazie kyčelních kloubů.

V případě, že lékař potvrdí některou z dalších možných diagnóz, ale pejsek je přesto pozitivní na DM, tak není vyhráno. Ani největší odborníci v České republice z oblasti neurologie a ortopedie se neshodnou, jestli má smysl odstraňovat další problematické diagnózy v případě potvrzené degenerativní myelopatie. Dle jejich zkušeností se projevy nemoci jen urychlí.

Průběh degenerativní myelopatie je pro pejska bezbolestný, ale například zmíněná vyhřezlá ploténka a přerušení míchy jsou dosti bolestivé problémy. Je otázkou, zda pejska operovat a vystavovat ho tím další bolesti. Navíc se může stát, že lékaři operaci odmítnou.

Lze s tím něco dělat?

Bohužel nelze. Toto onemocnění je geneticky dané a neléčitelné. Jedinou cestou pro udržení pejska co nejdéle pohyblivého je fyzioterapie. Tou zpomalíte atrofii svalů, a dokud budou nervy v pánevní oblasti alespoň trochu fungovat, tak bude pejsek „chodit“.

Doporučuje se aquaterapie. Při té pejsek chodí na pásu ve vodě a posiluje svalstvo, aniž by naplno namáhal postiženou pánevní oblast. Středisek nabízející podobnou fyzioterapii je po České republice několik.

Jak degenerativní myelopatii vymýtit?

Bohužel dnešní medicína je v boji proti degenerativní myelopatii bezradná. Rychlost a průběh tohoto onemocnění není nijak zdokumentován. Tento typ genomu se předává z generace na generaci, a tudíž je jisté, že pokud jeden z rodičů je pozitivní na degenerativní myelopatii, tak ji zdědí i jeho potomek. Jedinou cestou, jak degenerativní myelopatii vymýtit, je nemnožit psy s pozitivním nálezem. Tím se zabrání v jejím šíření. Je to běh na hodně dlouhou trať, ale jiná cesta prozatím není.

Dle stanov řádu chovatelů německých ovčáků by měli všichni chovatelé tohoto plemena chovné psy testovat. A rozhodně by se podobný postup vyplatil i pro další plemena. Konečná fáze tohoto onemocnění, kdy pejsek nechodí a je inkontinentní, je jak pro majitele, tak pro pejska velkým utrpením.

Text: Vít Kosina

reklama

reklama