Cvičením ke zdraví? Klíčem je psychika

Cvičíte, abyste měli lepší postavu nebo třeba zhubli? Možná vás však nenapadlo, že vedle fyzické aktivity je zásadní i role psychiky. Jaký přístup ke cvičení tedy zaujmout?
Psychika je zásadní i při cvičení!
Psychika je zásadní i při cvičení!
istockphoto.com

reklama

Sportem ku zdraví, říká se. Anebo také k trvalé invaliditě. Ať už však máte ke cvičení jakýkoli přístup, nejspíš předpokládáte, že je to právě fyzická aktivita, která určuje, v jak dobré kondici jste. A čím více člověk cvičí, tím silnější by jeho tělo mělo být, taková je logika. Zapomíná se však na jeden zásadní faktor, jenž do této rovnice potají vstupuje: lidská psychika.

Mluvit o cvičení je důležité

Vědci ze Stanfordovy univerzity se důkladně podívali na rozsáhlá data o více než 60 tisících lidech. Informace byly sbírány v průběhu 21 let, z čehož už lze vyčíst opravdu mnohé. Vědci se zaměřili nejen na zdravotní stav a přístup ke cvičení, ale i na psychologické jevy s těmito oblastmi spojené. A z dostupných dat se jim podařilo zjistit něco opravdu nečekaného.

Lidé, kteří si mysleli, že cvičí méně nežli jejich vrstevníci, umírali v průměru dříve. Naopak ti, jež se považovali za nadprůměrně cvičící, se dožili vyššího věku. Samo o sobě by na tom nemuselo být nic zvláštního, ovšem ze srovnání jejich reálně odcvičených hodin se ukázalo, že tyto dvě skupiny v podstatě sportovaly zcela totožně! Dokonce i když vědci vzali v potaz reálný zdravotní stav účastníků a další faktory související s jejich životosprávou jako například kouření.

Zdraví, nebo skutečnost?

Téma výzkumu napadlo jeho autorku Octavii Zahrt ve chvíli, kdy se přestěhovala z Londýna do Kalifornie a ačkoli se v britské metropoli považovala za nadprůměrně aktivní, ve cvičením posedlé Kalifornii byla rázem obklopena lidmi, jejichž odhodlání ke sportu bylo mnohem vyšší. Právě toto srovnávání se posléze potvrdilo i ve zmíněném výzkumu – riziko předčasného úmrtí bylo u těch nespokojených s mírou cvičení vyšší až o 71 procent ve srovnání s těmi, kteří se považovali za nadměrně cvičící.

Zní to všechno možná velmi zvláštně, je to však v souladu s dřívějšími výzkumy, které se zabývaly tím, nakolik vnímání zdravotního stavu ovlivňuje skutečnost. A asi vás už nepřekvapí, že výsledky byly velmi výrazné; ti, kteří se považují za sportovně založené, zdravé bytosti mívají následně méně zdravotních problémů nežli ti, již jsou se svým stavem nespokojení. Psychika je prostě i v těchto zdánlivě velmi prokazatelných oblastech nevyzpytatelná!

Text: MS

reklama

reklama