Čím se zabývají nejvlivnější časopisy světa a které to jsou?

Clarivate Analytics ve své databázi Journal Citation Reports zveřejnila nejvlivnější časopisy světa pro rok 2017.
Nestačí umět číst. Je nutné vědět, co číst.
Nestačí umět číst. Je nutné vědět, co číst.
Foto: Topi Pigula

reklama

Společnost Clarivate Analytics zveřejnila aktualizovanou databázi Journal Citation Reports (JCR) pro rok 2017 obsahující seznam celosvětově nejvlivnějších a nejkomplexnějších zdrojů pro získávání informací o často citovaných a odborně posouzených publikacích, která rovněž slouží jako základ pro stanovení faktoru dopadu časopisu (tzv. Journal Impact Factor, JIF).

Již od roku 1973 posuzuje JRC postavení odborných časopisů v akademické literatuře prostřednictvím objektivního hodnocení statistických informací, které může poskytovat pouze společnost jako Clarivate Analytics, jež je zcela nezávislá na jakémkoli vydavateli. Analýza obsahuje citační údaje, metriku dopadu a vlivu a miliony datových bodů citovaných a citujících odborných časopisů z databáze Web of Science, tedy předního citačního indexu v oblasti přírodních a společenských věd a humanitních studií.

Jelikož jsme si vědomi důležitosti, kterou akademická komunita připisuje databázi Journal Citation Reports, jsme i nadále plně odhodlaní zachovat její přesnost a spolehlivost," uvedl Emmanuel Thiveaud, viceprezident a ředitel analýz výzkumu společnosti Clarivate Analytics. „Clarivate používá konzistentní a nezaujatý proces pro výběr nejlepších odborných časopisů na světě, které zahrnuje do databáze JCR."

JCR nabízí nejrůznější metriky k analýze aktivit časopisu – od otevřeného přístupu až k sestavování žebříčku nejlepších časopisů podle oboru, čímž dále umožňuje vydavatelům, redaktorům a výzkumným pracovníkům lépe chápat a měřit dopad svých aktivit a svého výzkumu na důležité otázky jako globální zdraví či změna klimatu.

Uveďme si jako příklad právě změnu klimatu: Navzdory tisícům odborných článků o klimatických změnách je toto téma stále považováno za kontroverzní. Abychom pomohli vnést světlo do výsledků výzkumu, databáze JCR určila pět nejvýznamnějších výzkumných oblastí týkajících se změny klimatu: environmentální vědy, meteorologie a atmosférické vědy, multidisciplinární vědy o Zemi, ekologie a fyzikální geografie.

Kromě toho uvádí i deset nejvlivnějších časopisů napříč těmito pěti oblastmi na základě průměrného percentilu impaktního faktoru JIF (tzv. faktor dopadu časopisu), a to konkrétně:

1. Nature Geoscience - Nature Publishing Group - Multidisciplinární vědy o Zemi - impakt faktor 99.734

2. Nature Climate Change - Nature Publishing Group - Environmentální vědy; Meteorologie a atmosférické vědy - impakt faktor 99.427

3. Energy & Environmental - ScienceRoyal Society of Chemistry - Environmentální vědy - impakt faktor 99.340

4. Trends in Ecology & Evolution - Elsevier - Ekologie - impakt faktor 99.042

5. Land Degradation & Development - Wiley - Environmentální vědy - impakt faktor 98.719

6. Earth-Science Reviews - Elsevier - Multidisciplinární vědy o Zemi - impakt faktor 98.670

7. Environmental Health Perspectives - US Department of Health Education & Welfare Public Health Service - Environmentální vědy - impakt faktor  98.284

8. Bulletin of the American Meteorological Society - American Meteorological Society - Meteorologie a atmosférické vědy - impakt faktor 98.235

9. Gondwana Research - Elsevier - Multidisciplinární vědy o Zemi - impakt faktor 98.138

10. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing - Elsevier - Fyzikální geografie - impakt faktor 98.102

Aktualizovaná databáze JCR pro rok 2017 reflektující citační údaje za rok 2016 v literatuře z oblasti přírodních a společenských věd obsahuje 11 459 časopisových položek v 236 disciplínách reprezentujících 81 zemí světa. Celkem 132 časopisů získalo poprvé v této zprávě faktor JIF; 66 % časopisů zaznamenalo meziroční nárůst svého JIF a 33 % časopisů naopak pokles. Tyto vlivné časopisy se nacházejí v samém srdci databáze Web of Science, nejkomplexnější sítě citací s více než 33 tisíci časopisy.

Faktor dopadu časopisu (JIF) je stanovován poměrem loňských citací k článkům vydaným v příslušném časopise během dvou předchozích let. Aby faktor JIF zůstal i nadále pro vědeckou komunitu transparentním, zveřejní Web of Science v druhé polovině roku přímé odkazy na zdrojové dokumenty tvořící jmenovatele JIF. Kromě toho bude v příštím roce obsahovat JCR i přímé odkazy na čitatele JIF.

archiv redakce

reklama

reklama