Čeští studenti patří mezi nejlepší na světě, potvrdily výsledky OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila v polovině září pětisetstránkovou studii, která shrnuje informace o vzdělávání z celého světa. V jedné z klíčových kategorií se umístili na vynikajícím místě i čeští studenti.
škola základ života
škola základ života
Public domain

reklama

Normálně žebříčkům vzdělání jednoznačně dominují soukromé vysoké univerzity, především ty americké. Vychází z nich nejvíce držitelů Nobelových cen, mají nejlepší finanční ohodnocení, jejich absolventi získávají nejsnadněji práci. Ale řada těchto faktorů může být ovlivněna už jen pouhou prestiží vzdělávací instituce – pro absolventa MIT je život výrazně snazší než pro studenta, který právě dokončil Masarykovu univerzitu v Brně.

OECD ale testovala pro svou studii jiné faktory než úspěch. Jedním z nejdůležitějších kritérií byla tzv. čtenářská gramotnost, na kterou se po celém světě v dnešní době přeplněné informacemi, klade největší důraz. Jde vlastně o porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Definice čtenářské gramotnosti se často měnila, ani ta momentální pravděpodobně není konečná. A právě v tom čeští studenti celosvětově excelovali.

Ďábelské dítě

Už předškoláci mohou být psychopati, zjistili australští vědci!

Tabulka OECD nejlepších zemí vypadá takto:

1. Japonsko

2. Finsko

3. Nizozemí

4. Austrálie

5. Norsko

6. Belgie

7. Nový Zéland

8. Anglie

9. Spojené státy

10. Česká republika

Zajímavé je, že žádná z pěti uvedených zemí se neobjevuje v klasických žebříčcích států s nejlepším vzdělávacím systémem. Přesto to vypadá, že školy v těchto státech produkují velmi schopné absolventy.

Důležité je, že výše uvedená tabulka zachycuje údaje o dospělých lidech, kteří absolvovali druhý stupeň vzdělávání (tedy středoškolské), ale nenastoupili na univerzity.

Proč tito lidé, velmi schopní i v celosvětovém měřítku, nenastupují na univerzity, je také jasné – ve svých zemích najdou dostatek uplatnění i bez dalšího vzdělávání. Současně tato čísla jasně ukazují, že stoupající počet gymnázií má pozitivní vliv na kvalitu studentů.

Je velmi bizarní, že tabulka nejlepších univerzit světa vůbec neodpovídá výše uvedeným číslům:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. Harvard University

4. University of Cambridge

5. California Institute of Technology (Caltech)

6. University of Oxford

7. University College London

8. ETH Zurich

9. Imperial College London

10. University of Chicago

Text: MK

reklama

reklama