Český patent může vyřešit jednu z egyptských morových ran

Patent na likvidaci sarančí stěhovaných tkví v... lepidle.
Saranče stěhovavá
Saranče stěhovavá

reklama

Sarančata končí?

Návrh velmi zajímavého řešení nechemické likvidace přemnožených sarančí pustinných a sarančí stěhovavých je předmětem patentové přihlášky, jejímž autorem je bývalý vědeckotechnický redaktor ČTK Václav Husák. Jednasedmdesátiletý, stále velmi aktivní vynálezce svůj nápad vysvětluje takto:

"Za jednu z takzvaných egyptských morových ran je považováno masivní přemnožení sarančí, jehož důsledkem bývají celoplošné devastace rostlinného pokryvu včetně zemědělských plodin a na to navazující hladomory.

Jedinou cestou k omezení škod je v současnosti pouze postřik jedovatými pesticidy, které však kromě sarančí likvidují i veškerý užitečný hmyz. Navíc chemicky kontaminují obrovské oblasti krajiny. V oblastech sběrných vodotečí využívaných jako lokální zdroje pitné vody pro místní obyvatelstvo však nelze chemické postřiky použít vůbec.

Můj nápad registrovaný Úřadem průmyslového vlastnictví navrhuje využít k likvidaci dosud nelétavých forem přemnoženého hmyzu pohybujících se vždy jedním směrem vytvoření v krajině pravidelně rozmístěných lokálních leteckými postřiky rozmístěných pruhů – jakýchsi plochých „sarančolapek“.

V čem je trik?

Tyto silně lepivé pruhy o šíři přibližně třicet metrů pokryté například leteckým nástřikem škrobového gelu budou s přiměřenými odstupy nanášeny kolmo ke směru pohybujících se sarančí a dle potřeby obnovovány. Hmyz se pohybem přes tato místa zamaže ekologickým, v podstatě jedlým "lepidlem", přestane se pohybovat a posléze uhyne. Na místech krajiny s opakovanými nástřiky se budou tvořit doslova hromady mrtvých sarančat, které mohou být posléze nakládány a odváženy k průmyslovému zpracování.

Což znamená, že se z mrtvého hmyzu může stát průmyslový zdroj hmyzí bílkoviny a chitinu.

ČTK

reklama

reklama