Cena NEURON Prima ZOOM: 100 000 Kč pro nejlepší vědecké video – přihlaste se

100 000 korun jako odměna! Tahle soutěž bude bezvadná!
Mladý vědec

Nadační fond Neuron ve spolupráci s Prima ZOOM dává prostor široké veřejnosti, aby formou krátkého srozumitelného videa představila vědecký obor nebo předmět výzkumu, a pomohla tak popularizovat vědu. Důraz je kladen na nápaditost, nadhled a schopnost představit téma zajímavou formou, nikoli na technické provedení – video stačí natočit i jen na mobilní telefon. Autor nejlepšího vědeckého videa získá od NF Neuron 100 000 Kč.

Nadační fond Neuron a Prima ZOOM tak chtějí motivovat širokou veřejnost, aby se vědy nebála a zkusila ji hravě přiblížit svému okolí. A nezáleží na tom, zda se jedná o biologii, fyziku nebo třeba historii či ekonomii. V minulém roce byl oceněn krátký film „Tajemná efipia“ od Petra Juračky z PřF UK, který představil fascinující svět pod vodou. Videa z loňského roku si prohlédněte TADY – mohou pro vás být inspirací.

Soutěžní videa je možné nahrávat od 27. ledna do 28. února 2015 TADY:

„V České republice máme mnoho skvělých vědců, jejichž výzkum je na světové špičce. Vzniká zde i spousta videí nebo dokumentárních filmů, přesto ale cítíme, že komunikovat úspěšně a přitažlivě vědu se musíme stále ještě učit,“ reaguje Monika Vondráková, ředitelka Nadačního fondu Neuron.

„Jsme velice rádi, že touto formou můžeme znovu podpořit mladé talentované Čechy, kteří milují vědu a umí ji zábavně přiblížit ostatním,“ doplňuje Tomáš Karlík, šéfredaktor webu Prima ZOOM.

Zástupci týmů, jejichž videa postoupí do finále, budou pozváni na druhý ročník Neuron Science Future, kde budou 6. května 2015 vyhlášeni vítězi.

Více informací o soutěži najdete na webových stránkách NF Neuron:

www.nfneuron.cz

V případě dotazů se obraťte na: info@nfneuron.cz

 

Nadační fond Neuron na podporu vědy

NF Neuron je nezisková organizace, jejímž posláním je rozvíjení moderního mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Fond uděluje z prostředků mecenášů Neuron Impulsy ve výši 5 × 1 000 000 Kč na vědecké projekty v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Špičkovým vědcům fond uděluje Cenu Neuron za přínos světové vědě a nadějným mladým vědcům pak Cenu Neuron pro mladé vědce.

Novým projektem je Expedice Neuron, jejímž cílem je podpořit realizaci výzkumné expedice, která má významný přínos pro současné poznání. Fond se angažuje v popularizaci vědy, proto je partnerem významných popularizačních projektů. Cílem veškerých aktivit fondu je zvýšení prestiže vědy v české společnosti.

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama