Američané mají umělou inteligenci chytrou jako čtyřleté dítě!

Americká univerzita MIT otestovala zřejmě nejpokročilejší umělou inteligence (UI) na světě – tedy samozřejmě tu, která není tajná… Výsledky někoho potěší, jiné ale pořádně vyděsí.
Baby Ultron

Na Massachusetts Institute of Technology (MIT) mají zřejmě nejchytřejší stroj světa. Počítač nazvaný ConceptNet4 má špičkové vlastnosti, které podle všeho výrazně překonávají cokoliv jiného, co v počítačovém světě existuje… A jak se nyní ukázalo, dokonce je tento stroj chytřejší než děti.

Tým vědců vedený psychologem Stellanem Ohlssonem předložil stroji klasický IQ test, jaký se předkládá předškolákům – dětem ve věku 4 roky. Tento test, pojmenovaný po svém autorovi Wechslerův, počítá inteligenci předškolního dítěte podle odpovědí na otázky z pěti kategorií. Jak vypadaly?

Například slovní úkol zněl „Co je kočka?“ Úkol v kategorii informací byl zase „Kde byste našli tygra?“ a logická úloha spočívala v tom identifikovat předmět poté, co byly oznámeny tři indicie. V další úloze měly děti a počítač vysvětlit, proč se lidé zdraví nebo proč si potřásají rukama. A nakonec bylo za úkol najit logickou spojitost mezi sněhem a vodou.

Ultron - příklad umělé inteligence z filmu

Umělá inteligence: vědci řeší, jestli ji neudělat úmyslně zlou!

Programátoři pro tyto úlohy museli poměrně výrazně upravit nastavení ConceptNetu 4 – jinak by otázky vůbec nepochopil. Ale i pak byly odpovědi umělé inteligence nejvíc ovlivněny právě tím, jak moc měl zrovna problém pochopit znění otázky. Ukazuje se stále více, že pravdu měli jazykovědci, kteří tvrdí, že člověka dělá člověkem právě naše schopnost mluvit a rozumět řeči. Čím konkrétnější otázky program dostával, tím byl úspěšnější, u abstraktnějších témat ho naopak děti překonávaly. Například nejvíc selhal u odpovědi na otázku „proč si lidé potřásají rukama“. Pochopil ji totiž jako „proč se lidem třesou ruce…“ – a odpověděl na ni „protože mají epilepsii.“

Ve výsledku však rozhodlo rozložení testu: protože konkrétních otázek bylo o něco více než těch složitých, počítač uspěl stejně jako čtyřleté dítě… Podle vědců, kteří pokus analyzovali, se ještě hodně dlouho nemusíme bát nějaké revoluce myslících strojů…

AI čelem

Umělá inteligence poprvé přechytračila člověka. Máme se bát?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama