Alkohol ze vzduchu? Teorie už je ve fázi pokusu

Pokud se myšlenka ukáže reálná, staneme se národem alkoholiků, nebo se zdaní vzduch?
Budeme vyrábět alkohol ze vzduchu?
Budeme vyrábět alkohol ze vzduchu?
http://pixabay.com

Na úplném počátku stála snaha zbavit atmosféru oxidu uhličitého coby jednoho z plynů ovlivňujících skleníkový efekt, tedy ohřívání zemského klimatu. Bývával označován za hlavního viníka, než se ukázalo, že obrovský vliv má do té doby „neškodná“ vodní pára a v menší míře i další plyny (metan, oxid dusný a další). Klima je, jak víme, už po desetiletí vědeckým varovně zdviženým prstem vědců a bucharem politiků na cestě za funkcí. Existují tisíce studií, jak se uhlíku z atmosféry zbavit a uložit ho někde, kde nebude škodit. Jednou z metod zachycování a skladování uhlíkových emisí (carbon capture and storage, CCS), což v praxi znamená separaci uhlíku a jeho ukládaní nejčastěji pod zem.

Přichází elektroredukce

CCS není jedinou metodou, která se testuje s cílem prospět klimatu, planetě a pro člověka zachovat prostředí, na jaké je zvyklý. Ming Ma, doktorand z Univerzity of Technology v nizozemském Delftu se zaměřil na metodu zvanou elektroredukce, během níž je atmosférický oxid uhličitý transformován na různé druhy uhlovodíkových molekul. Jeho čerstvě obhájená doktorská práce popisuje proces na úrovni nanometrů se zaměřením na to, jak různé kovy používané při elektroredukci mohou být použity k produkci různých chemických výsledků. Například nanovlákna tvořená mědí vytvoří z CO2 delší řetězce uhlovodíků, zatímco „nanostříbro“ změní oxid uhličitý na oxid uhelnatý. „Změnou těchto kovů a změnou délky nanočástic používaných pro elektroredukci zjistil, že elektrický potenciál v reakci lze naladit, což znamená, že je možné vyrobit jakýkoli produkt na bázi uhlíku, který chceme,“ píše vědecký web Science Alert.

Alkoholici – nejásejte

Připomeňme si chemický vzorec etanolu, tedy oné „alkoholově opojné“ látky – C2H5OH. A hele – uhlík vidíme na prvním místě. Pokud se bude výzkum ubírat tímto směrem, a to bezesporu bude, dočkáme se dalších způsobů redukce atmosférického uhlíku. Zatím se jedná o myšlenku, která v případě alkoholu rozhodně není odzkoušená. A i kdyby, hypoteticky, došlo k výrobě alkoholu tímto způsobem, bude se bezesporu jednat o výrobu velmi okrajovou a drahou, takže v žádném případě neohrozí ani vinaře ani pivovary ani destilérky. Jak by ostatně mohl chutnat alkohol vyrobený ze vzduchu?

Text: Topi Pigula

reklama