980 dětí denně dostane AIDS

Možná jsme virus HIV podcenili, ale AIDS je tu stále s námi.
Dnes je světový den boje proti AIDS
Dnes je světový den boje proti AIDS
pixabay.com

reklama

Odkdy víme o HIV/AIDS?

Existovaly různé teorie, odkud se vzalo onemocnění AIDS včetně té, že vzešlo z dílny CIA. Fámu vypustila KGB v letech studené války. Pravdou je, že skutečně onemocnění nejprve rozeznali Američané, ale nikoliv proto, že by nemoc vyvíjeli, ale proto, že měli zdravotnictví, a tedy i diagnostické metody na vyšší úrovni než SSSR.  Došlo k tomu v roce 1981. Nové onemocnění později dostalo podle slov Acquired Immune Deficiency Syndrome jméno AIDS. Syndrom získaného imunodeficitu, což je správné české pojmenování, je souborem příznaků, které vedou ke ztrátě imunity, tj. obranyschopnosti organismu. AIDS nezabíjí, zabíjí jiná nemoc, jež by nebyla nebezpečná, ale díky viru HIV vůči ní lidský orgaismus ztratil přirozenou obranu. Až 2 roky poté, co byla nemoc rozeznána, se přišlo i na původce, tedy dnes už nechvalně proslulý virus  Human Immunodeficiency Virus (HIV), který právě likviduje T6 lymfocity, čímž likviduje imunitu. Virus objevili v roce 1983 nezávisle na sobě vědecké týmy dr. Galla v USA a dr. Montagniera ve Francii

AIDS: 2,8 milionu nemocných dětí

Původně byla  nemoc považována za „nemoc homosexuálů“, neboť právě v jejich komunitách se šířila nejagresivněji, a následně jako „nemoc narkomanů“, což souviselo s půjčováním infikovaných jehel. Následně se ukázalo, že onemocnění je přenosné i v rámci plodu z matky na dítě a jde o další sexuálně přenosnou chorobu. Africký mýtus, že AIDS se dá „vyléčit“ souloží s pannou, je na stejné úrovni jako fáma o kouzelných účincích prášku z nosorožčího rohu. Jen s tím rozdílem, že z panny se pak stala infikovaná dívka.

V minulých desetiletích, zejména v dobách, kdy hrozilo, že AIDS nabere pandemických rozměrů, se hojně informovalo o možnostech nákazy. S rychle se zlepšující léčbou (AIDS zatím nejde zcela vyléčit, ale nakaženým se prodlužuje délka život a zlepšuje jeho kvalita) strach z AIDS poněkud polevil. Přesto je tu nemoc stále s námi. Dětí do desátého roku věku je nakažených kolem 1,1 milionu, nemocných mladších 20 let je 2,8 milionu.

„Na konci roku 2014 žilo na světě aspoň 15 milionů dětí, jimž alespoň jeden z rodičů zemřel v důsledku onemocnění HIV/AIDS,“ píše časopis Statistika a my Českého statistického úřadu.

Text: Topi Pigula
 

reklama

reklama