Jižní Itálie: místo, kde vystavují mrtvého světce?

Italský světec Padre Pio je „podezříván“ z bilokace, tedy ze schopnosti vyskytovat se současně na dvou místech. Proč se jeho tělo dnes vystavuje veřejnosti?
Padre Pio ve skleněné rakvi
Padre Pio ve skleněné rakvi
Topi Pigula

reklama

Byl Padre Pio zázrakem?

Italský světec Padre Pio je „podezříván“ z bilokace, tedy ze schopnosti vyskytovat se současně na dvou místech. Poněkud to zpochybňuje některé fyzikální zákony, což je ale u "zázraků" a pověr běžné. Přestože zemřel před desítkami let, bylo jeho tělo z hrobu vyzvednuto a dnes je vystaveno očím návštěvníků. Zvláštní je, že stále nepodléhá rozkladu.

Pio z Pietrelciny patří mezi italské světce, kteří stále vzbuzují pozornost nejen mezi věřícími, ale i vědeckou veřejností. Opravdu krvácel ze stigmat? Kde se vzala často popisovaná legenda, že se dokázal vyskytovat současně na dvou místech? Narodil se 25. května 1887 v Pietrelcině a už jako šestnáctiletý vstoupil do novicátu kapucínského kláštera v italském Morcone. Podle legendy sám sebe trestal a činil tvrdá pokání, mimo jiné místo polštáře si dával pod hlavu kámen. „Počínaje 7. zářím 1911 se u něj jedenkrát týdně začaly objevovat Kristovy rány v dlaních a nohou, provázené prudkými bolestmi, které však vždy zase zmizely, takže se mu dařilo vše tajit,“ píše na svých stránkách Provincie Kapucínů v České republice.

Jeho život byl nejen mnohokrát popsán, ale i zfilmován, jeho skutky a zázraky mnozí velebí, jiní je pro jejich vědeckou „zpochybnitelnost“ zlehčují. V každém případě byl 16. června 2002 kanonizován, čímž jej křesťanská církev povýšila do svého panteonu svatých. Když roku 1968 zemřel, bylo jeho tělo pohřbeno. Po 40 letech, v noci z 2. na 3. března 2008 byl z hrobky vyzvednut a dnes ostatky lákají do malého italského města San Giovanni Rotondo miliony věřících.

V roce 2012 zde žilo 27 506 obyvatel, což je několikanásobně méně, než kolik turistů zdejšími ulicemi každoročně projde. Naprostá většina míří do svatostánku, který se zároveň stal Piovým mauzoleem. Když mniši vyzvedli z hrobu ostatky pochovaného světce, byli překvapeni nebývalou zachovalostí jeho těla. Zvláštní je, že po pohřbu nenastaly rozkladné procesy bez ohledu na fakt, že Padre nebyl po smrti balzamován. "Snadno jsme rozeznali i jeho vousy. Celé jeho tělo je dobře zachovalé, kromě vršku hlavy," poznamenal těsně po exhumaci arcibiskup Domenico D'Ambrosio, který mnichy vedl. Samotné vyzvednutí z hrobu bylo zejména ze strany rodiny vnímáno jako rušení klidu zesnulého a znesvěcení jeho ostatků.

Církev, jež mu zasvětila kostel a prohlásila ho za svatého, jej za života považovala za šarlatána, zakázala mu vést mše a snažila se mu církevní práci znemožnit. Mezi lety 1922 a 1923 proti němu zakročila kongregace a roku 1931 byl zbaven kněžských pravomocí. Zřejmě on sám za sebe neměl potřebu budování kultu osobnosti, nicméně právě to se stalo. Padre Pio se stal natolik známý, že mu denně přicházely tucty dopisů a na rozhřešení od něj se stály fronty a lidé se museli zapisovat do pořadníku. „To se nelíbilo právě vysokým církevním činitelům, kteří se domnívali, že příliš strhává pozornost na sebe a odnímá tak církvi vliv na věřící,“ říká návštěvníkům jeden z františkánů přítomný v blízkosti Piova těla.

Mumie a zlatý chrám

Je to jako zlatá svatyně,“ zašeptal Tomáš Vrána, jeden z českých návštěvníků místa, kde se dnes ve skleněné vitríně vystavuje světcovo tělo. Šepot byl na místě, část věřících se modlila, část ateistů šla zblízka zkoumat tvář muže, která by se podle přírodních zákonů měla už dávno rozpadat. Piovy zčernalé prsty vypadají jako ruce egyptské mumie, zatímco tvář pořád má lidské rysy a zub času na ní zcela nepochopitelně nezanechal stopy. „Vypadá jako kdyby byl voskový,“ říká Vrána a není daleko od pravdy. Tvář skutečně připomíná tváře voskových figurín.

Pokud je jeho tvář skutečná, tak by mělo být v zájmu vědy podrobit jeho tělo zkoumání podobně, jako tomu bylo například v případě Turínského plátna. Anebo skutečně jde jen o masku. „Tvář P. Pia byla na závěr přikryta speciální maskou ze silikonu (z dílny Gems Studia z Londýna), která „vrátila“ do nejmenších detailů linii tváře mnicha z Pietrelciny tak, jaká byla v den jeho pohřbu před čtyřiceti lety,“ napsal po exhumaci český Katolický týdeník. O skutečných důvodech, proč byl Padre Pio vyzvednut z hrobu a dnes je vystavován jako relikvie, lze jen spekulovat. Piův hrob je místem pro turisty velmi známým. Naopak velmi neznámá je opuštěná vojenská základna, která ježí jen pár desítek kilometrů daleko. Ale to už je jiný příběh.

Text: Topi Pigula

reklama

reklama