Výročí: Narodil se Harry Truman - prezident, který 3x kladně rozhodl o použití atomové bomby

33. americký prezident, který tento úřad zastával v letech 1945 – 1953. Rozhodně to neměl jednoduché. Do historie vstoupil mimo jiné jako jediný státník, který celkem třikrát kladně rozhodl o použití atomové zbraně.
Vybuch atomove pumy
Vybuch atomove pumy

reklama

Před 133 lety se 8. května 1884 narodil Harry S. Truman. Odrazovým můstkem do politické kariéry se mu nesjpíš stalo v roce 1922 zvolení krajským soudcem ve volebním okrsku Jackson v Missouri. Do této čistě administrativní funkce byl opakovaně zvolen i v letech 1926 a 1930.

Kontroverzní začátky politické kariéry v Ku-Klux-Klanu

Historici a politologové se stále přou, co přimělo Harryho Trumena v roce 1924 zaplatit vstupní poplatek 10 USD a stát se, byť jen formálně, členem Ku-Klux-Klanu. Jeho názory na černošskou problematiku a potřebu zrovnoprávnění černých Američanů byly dostatečně známé a v konečném důsledku vyšel z této své krátké eskapády jako zapřisáhlý odpůrce Ku Klux Klanu a i ten ho tak vnímal. V roce 1934 byl Truman zvolen senátorem za stát Missouri. Od samého začátku se profiloval jako stoupenec úřadujícího prezidenta Franklina D. Roosevelta. Jeho popularita vzrostla v okamžiku, kdy jím vedená senátní komise odhalila značná pochybění a plýtvání ve vojenských složkách, které byly způsobeny podvody a neprofesionálním managementem. Truman se zasazoval o výrazné škrty a šetření v resortu. Stal se jedním z nejoblíbenějších politiků a v roce 1944 byl zvolen viceprezidentem.

Dvě těžká prezidentská období

Do funkce amerického byl poprvé uveden 12. dubna 1945. Po obě prezidentská období měl Harry S. Truman na svém pracovní stole cedulku s dnes již legendárním heslem „The Buck stops here“, což v doslovném překladu znamená „Tady končí dolar“. Význam tohoto nápisu odkazuje na odpovědnost prezidenta za ekonomickou i politickou stabilitu země.

Téměř ihned po uvedení do funkce byl nový prezident informován o existenci tří jaderných bomb a o výsledku jejich úspěšného testu v Novém Mexiku, který bych proveden 16. července 1945. S ohledem na vývoj války s Japonskem musel rozhodnout o svržení jaderné bomby 6. srpna 1945 na Hirošimu a 9. srpna na Nagasaki. Stejné rozhodnutí ho čekalo i v době korejské války v rámci Mandžuska. Generál MacArthur dostal od něj jasné rozkazy, že smí jadernou bombu použít pouze v okamžiku startu nepřátelských letadel, což se nakonec nestalo.

Zajímavý byl i vývoj jeho názorů a postojů vůči Sovětskému svazu a jeho politice. Zpočátku, podobně jako většina politické reprezentace a obyvatel USA, byl i Truman příznivcem ústupků a vstřícného jednání. Svůj postoj vůči SSSR Truman výrazně změnil v letech 1945 – 1946, což se odrazilo hlavně v realizaci tzv. Marshallova plánu. Jednalo se o plán hospodářské pomoci válkou zasažené Evropě. Podle očekávání byl ten plán SSSR odmítnut a tím defacto začala tzv. studená válka. Ještě před přijetím a realizací Marshallova vešla v USA 12. března 1947 v platnost tzv. Trumanova doktrína. Na její obhajobu Truman v Kongresu mimo jiné řekl: „Jsem přesvědčen, že politika USA musí podporovat svobodné národy, které odolávají pokusům o podrobení ozbrojenými menšinami nebo vnějším nátlakem a jestliže ve své vůdcovské roli selžeme, můžeme ohrozit světový mír.

Do americké historie vstoupil Harry S. Truman i jako prezident, který obhajoval lidská práva amerických černochů. V roce 1947 vyšla zpráva s názvem „To secure these rights“, která se hlavně zabývala návrhy změn zákonů, které byly zaměřen na ochranu lidských práv a požadovala vytvoření federálního zákona proti lynčování. Stejně tak neúnavně přesvědčoval Kongres, že je třeba upravit volební zákony tak, aby měli všichni občané stejná práva. V roce 1948 se konaly nové prezidentské volby a i když tomu preference ani průběh voleb nenasvědčovaly, Harry S. Truman opět zvítězil. Demokraté po těchto volbách získali převahu v obou komorách Kongresu. I

Svou sílu, pevné názory a rozhodnutí neustupovat požadavkům Sovětského svazu navzdory snaze britsko-francouzské koalice, prokázal při první blokádě Berlína od června 1948 do května 1949. Dokonce nechal do Německa přemístit dvě eskadry B-29, které vešly do povědomí svržení jaderných pum na Hirošimu a Nagasaki. Jaderné bomby sice zůstaly v USA, ale přítomnost letounů sloužila jako výmluvná hrozba použití nejničivějších zbraní. Truman proslul také jako stoupenec sionistického hnutí a od roku 1939 byl jednou z hlavních osobností, která se zasloužila o vznik izraelského státu v Palestině. I pod jeho vlivem rozhodla OSN v roce 1947 o vytvoření dvou států v Palestině. Existenci Izraele uznal Truman pouhých 11 minut poté, co byl vyhlášen.

Odkaz Harryho S. Trumana

V roce 1951 byl v Kongresu ratifikován Trumanem navrhovaný 22. doplněk ústavy, který omezoval působení amerických prezidentů v úřadu na maximálně dvě funkční období. Od roku 1953 se Truman věnuje psaní svých pamětí, přednáškové činnosti a shánění drobných darů, díky kterým mohla vzniknout tzv. prezidentská knihovna. Truman se zasloužil i o to, že nejen členové Kongresu, federálních soudů, ale i členové dalších federálních úřadů pobírají státní důchody. V roce 1964 se zranil při pádu v koupelně a z tohoto zranění se již nikdy úplně nezotavil. 5. prosince 1972 jej přijali v nemocnici v Kansas City se srdeční slabostí a se sníženou funkcí ledvin. Harry S. Truman zemřel 26. prosince 1972 ve věku 88 let.

Text: David Hainall

reklama

reklama