Výročí 7. 1. 1943 – zemřel Nikola Tesla

Americký vynálezce srbského původu Nikola Tesla, který zemřel před 77 lety, daleko předstihl svoji dobu.
Pomník Nikoly Tesly v Praze
Pomník Nikoly Tesly v Praze
Gampe

Proud v zásuvkách? Poděkujme Teslovi

Nikola Tesla bádal především v oboru slaboproudé elektrotechniky a právě jemu dnes mimo jiné lidstvo vděčí za proud v zásuvkách nebo elektromotory.

Tesla se narodil 10. července 1856 v chorvatské vesničce Smiljan. Nejdříve studoval matematiku a fyziku na polytechnice v rakouském Grazu, odkud později na krátký čas odešel na univerzitu do Prahy. Po skončení studií Tesla pracoval nejprve v Budapešti a Paříži. V roce 1884 zamířil zcela bez prostředků na americký kontinent. V USA našel práci u vynálezce a podnikatele Thomase Alvy Edisona. Oba muži však spolu nedokázali vyjít. Rozcházeli se zejména v názorech na budoucnost elektrických systémů. Zatímco Edison preferoval stejnosměrný proud, Tesla prosazoval proud střídavý.

Tesla při pokusech s tvarem vinutí transformátoru
Autor: Volné dílo Tesla při pokusech s tvarem vinutí transformátoru

Po rozchodu s Edisonem

Následně si Tesla zřídil vlastní laboratoř, v níž se oddával svým pokusům. Zkonstruoval a patentoval četné elektrické přístroje a stroje: v roce 1887 například elektrický motor na střídavý proud či o čtyři roky později takzvaný Teslův transformátor, zdroj vysokého střídavého napětí o vysokém kmitočtu. Zabýval se též výzkumem v oboru bezdrátové telegrafie.

Teslovy vynálezy nebyly pouhou atrakcí, nýbrž nacházely využití i v praxi. Už v roce 1885 koupil George Westinghouse, ředitel elektrárenské společnosti z Pittsburghu, řadu Teslových patentů na zařízení produkující a využívající střídavý proud. Za získaný milion dolarů tak mohl geniální fyzik pokračovat v další práci. Zemřel ve věku 87 let v New Yorku. Na jeho počest byla jeho jménem označena jednotka magnetické indukce.

ČTK

reklama