Výročí 23. 9. 1938 – vyhlášení všeobecné mobilizace

Hitlerovy kroky jasně míří k obsazení Československa. Jenže to má vůli se bránit a mobilizuje.
Krkonošský řopík
Krkonošský řopík
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Slovy vládní vyhlášky

Vláda republiky Československé vyhlašuje podle § 57. odst.1 a 3 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb.z. a n., o obraně státu, den 23. září 1938, jimž byla nařízena presidentem republiky podle § 23. branného zákona mobilisace, za den vstupu státu Československého do branné pohotovosti. Jan Syrový v. r. Takový je opis vládní vyhlášky, kterou naprostá většina národa uvítala se strachem z války na jedné straně a s nadšením bránit svou vlast na straně druhé. To, že ve válce jsou mrtví a zmrzačení, je všem jasné, ale všichni doufají, že mezi nimi nebudou ani oni, ani jejich blízcí.

Pěchotní srub K-S 14 u Prostřední Lipky 1938
Autor: Wikimedia Commons Pěchotní srub K-S 14 u Prostřední Lipky 1938

Díky dokonalé přípravě včetně perfektně zpracovaných mobilizačních plánů proběhla mobilizace bez větších zádrhelů. Zejména záložníci odvodních ročníků pečlivě sledovali rozhlas (v podstatě hlavní sdělovací prostředek) a okamžitě po vyhlášení zodpovědně a ukázněně nastupovali u svých útvarů. Výjimku tvořili povolanci německé národnosti.

Mobilizace byla vyhlášena 23. září 1938 ve 22.20 hodin. Za 24 hodin byly u většiny vojenských útvarů prezentovány tři čtvrtiny povolaných záložníků.

Průběh mobilisace bezvadný, lid absolutně pevný, vláda plným pánem situace…“ napsal v depeši den po mobilizaci prezident E. Beneš

 Lehký objekt vz. 37 typ B (čelní střílna) na Kladensku
Autor: Horakvlado Lehký objekt vz. 37 typ B (čelní střílna) na Kladensku

Nechme hovořit čísla

Počty válečné armády po ukončení mobilizace dosáhly 1 128 000 osob, z toho 48 000 důstojníků a 9000 rotmistrů. Armáda se následně skládala z 12 hraničních oblastí, 21 divizí, 1 okrsku, 4 rychlých divizí, 2 skupin v síle divize a jedné skupiny v síle brigády, tvořících 4 armády a zálohu hlavního velitelství. K vedení boje mohla využít téměř 350 tanků, 5000 dělostřeleckých hlavní a 950 bojových letounů. Kromě toho k 23. září bylo stavebně dokončeno a z velké části i vyzbrojeno 263 těžkých objektů a 9632 objektů lehkých.

Mobilizace v roce 1938
Autor: Wikimedia Commons Mobilizace v roce 1938

Dodnes se vedou spekulace na téma alternativní historie, tedy jak by se situace vyvíjela, kdybychom se aktivně bránili a pohraničí odmítli vydat. Všeobecné nadšení a vůli bránit svou zem podrazila Mnichovská dohoda, v níž představitelé Německa, Francie, Británie a Itálie rozhodli o postoupení československého pohraničí hitlerovskému Německu. Vláda s prezidentem Benešem přes odpor armádních špiček, které věděly o připravenosti techniky a bojeschopnosti svých mužů, 30. září mnichovský diktát přijala.

Text: Topi Pigula

Tento článek najdete v těchto speciálech
Reklama
Reklama