Výročí 14. 11. 1971 – planetární sonda Mariner 9 dosáhla oběžné dráhy Marsu

Mariner 9 se tak stala prvním lidským výrobkem, který se kdy pohyboval na oběžné dráze jiné planety než Země. Mars získal lidskou oběžnici.
Mariner 2
Mariner 2
NASA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Program Mariner a výzkum nejbližších planet

Americká vesmírná agentura vytvořila a realizovala v letech 1962–1973 program Mariner, jehož cílem bylo prozkoumat nejbližší planety Merkur, Venuše a Mars. Vědecké bádání jí umožnilo celkem 10 automaticky řízených sond s označením Mariner 1 až 10. Výzkum planet byl prováděn buď během průletu kolem nic, nebo docházelo k pozorování z oběžné dráhy. Neustálé zlepšování technického zázemí, nosných raket i ovládacích prvků sond umožňovalo i zvyšování jejich hmotnosti a přidávání dalšího vědeckého vybavení.

Když narazíte na horní vrstvu atmosféry Marsu, pohybujete se rychlostí Mach 27
Když narazíte na horní vrstvu atmosféry Marsu, pohybujete se rychlostí Mach 27
NASA

Program Mariner bývá hodnocen jako velmi úspěšný. Svého cíle i úkolů dosáhlo celkem 8 z 10 vyslaných sond a na zemi dodaly materiál, který zásadním způsobem obohatil nejen lidské poznání o uvedených planetách, ale i o vesmíru jako takovém.

Mariner 9 – drahý špás a vyhraný závod se SSSR

Nosná raketa Atlas Centaur se sondou Mariner 9 na palubě odstartovala z Cape Caneveral 30. května 1971. Sonda dorazila k Marsu 14. listopadu 1971 a po brzdícím manévru byla navedena na oběžnou dráhu planety. V ten okamžik měla za sebou 398 milionů kilometrů letu vesmírným prostorem. Stalo se tak těsně před tím, než sem doletěly sovětské sondy Mars 2 a Mars 3. Američané si ve vesmírných závodech připsali dílčí vítězství. Sonda Mariner 9 se totiž stala prvním lidským výrobkem, který se začal řízeně pohybovat na orbitě jiné planety než Země.

První měsíce výzkumů nepřinášely žádné velké výsledky. V atmosféře Marsu totiž zuřila prachová bouře. Když se bouře utišila, přišly na zemi nevídaně ostré snímky povrchu planety, jež později posloužily k plánování dalších průzkumných misí.

Jaké byly úkoly na oběžné dráze Marsu?

Sonda Mariner 9 byla původně navržena a postavena tak, aby efektivně zkoumala atmosféru Marsu. Úkoly této mise byly rozšířeny poté, co se nepovedl start sondy Mariner 8. Kromě výzkumu atmosféry dostala sonda Mariner 9 za úkol zmapovat až 80 % povrchu planety. Měla k tomu opravdu skvělé podmínky. Pohybovala se v nižší nadmořské výšce kolem 1500 km nad povrchem planety a za ideálních podmínek pořizovala snímky v rozlišení až 100 m na pixel. Sonda navíc nesla i infračervený radiometr, který dokázal zaměřit případné tepelné zdroje a prokázat, že na povrchu planety probíhá sopečná činnost.

Když narazíte na horní vrstvu atmosféry Marsu, pohybujete se rychlostí Mach 27
Když narazíte na horní vrstvu atmosféry Marsu, pohybujete se rychlostí Mach 27
NASA

Sonda Mariner 9 učinila během 349 dní celkem 698 oběhů planety a během té doby pořídila 7329 snímků. Původně plánovaná devítiměsíční životnost sondy byla překročena o přibližně 30 %. Podařilo se jí skutečně zmapovat asi 80 % povrchu planety. V některých zdrojích se dokonce uvádí 100 % zmapovaného povrchu. 27. října 1972 došel sondě plyn, který poháněl orientační trysky. V řídicím středisku následně rozhodli o vypnutí sondy. Podle výpočtů se Mariner 9 bude na oběžné dráze Marsu pohybovat někdy do roku 2022, kdy by se měl dostat do hustších vrstev atmosféry a rozpadnout se na menší části a shořet.

NASA na akci nešetřila

Rozpočet celého programu Mariner činil neuvěřitelných 554 milionů dolarů. Uvádí se, že mise Mariner 9 stála 137 milionů dolarů. Částky se nám mohou zdát v pravdě astronomické, přesto můžeme říci, že vědcům přinesl program neocenitelná data a kromě jiného jim umožnil sestavit fotografickou mapu planety. Výsledky výzkumu se staly základem pro úspěšné mise programu Viking, během něhož se podařilo 3. září 1976 modulu Viking 2 přistát na povrchu planety v oblasti Utopia Planitia a provést další pozorování s experimenty, které sice nevedly k potvrzení přítomnosti života na planetě, přinesly však celou řadu nových dat a poznání.

Text: David Hainall

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama