Výročí: 10. ledna 1901 odstartovala Amerika ropný boom

Moderní ropný průmysl se zrodil na kopci jihovýchodního Texasu. Od té doby těžba nikdy neustala.
Fotka z filmu Až na krev
Fotka z filmu Až na krev
Paramount Vantage

reklama

Století devatenácté patřilo mezi období velkých změn a rychlé industrializace. Železářský a ocelářský průmysl přinesl nové stavební materiály, železnice propojily důležité úseky a objevení ropného potenciálu poskytlo novodobý zdroj paliva. Opravdový ropný boom odstartoval v roce 1901, kdy byla v texaském Spindletopu objevena obrovská ropná naleziště. Brzy nato se ropa stala dominantním palivem 20. století a nedílnou součástí globální ekonomiky. Tento stav koneckonců přetrvává dodnes.

Ropa léčí, maže a hřeje

Novodobá sháňka po ropě se datuje do poloviny 19. století, kdy průmyslová revoluce vyvolala obrovskou poptávku po levnějším a praktičtějším palivu, než bylo špinavé uhlí. Efektivní řešení přinesla ropa. Olejovitou kapalinu již dávno znali domorodí Američané, kteří mazlavou tekutinu po celá staletí užívali k léčebným účelům. V polovině 16. století španělští průzkumníci zjistili, že lze mazlavý olej použít ke zvýšení voděodolnosti promáčených bot a lodních trupů. Ropa se také využívala jako topidlo a ke svícení, přičemž zapáchající tekutina byla vhodná i jako mazivo vozů a některých nástrojů. Ačkoliv byla ropa lidstvu známa již ve starověku, lidé si všestrannost a rentabilnost této látky začali uvědomovat až mnohem později. Ropa začala postupně lákat neodbytné podnikavce a bylo jen otázkou času, než se nevyužitý potenciál podzemních ropných nádrží objeví.

Historický snímek ropného vrtu
Autor: Volné dílo Historický snímek ropného vrtu

První průmyslové vrty   

První ropná společnost vznikla u Titusville ve státě Pensylvánie, kde se v roce 1859 odehrály první hlubinné vrtací práce. Titusville a mnohá další městečka v okolí začala rázem vzkvétat. Podnikatelský instinkt na místo přivedl také Johna D. Rockefellera (1839–1937), který se zasloužil o vznik menší ropné rafinérie. Brzy nato se společnost Standard Oil stala dominantní rafinerií v Pensylvánii.

Ropná pole byla objevena také v jihovýchodní části státu Texas. Je přitom paradoxní, že se prospektoři ropným zónám nejprve vyhýbali. Hledali totiž vodní zdroje. Mazlavá tekutina ovšem pracně navrtané studny znehodnocovala a působila nemalé obtíže. Průzkumníci se tak podobným lokalitám raději vyhýbali velkým obloukem. Ropná poptávka se ovšem začala navyšovat obrovskou rychlostí. Ropným vrtům se tak brzy neubránil ani stát Texas. První primitivní a nijak výkonné studny zprvu produkovaly pouhých 25 barelů denně nebo méně. Do konce 19. století se v oblasti kolem texaského města Corsicana podařilo vytěžit více než 2 miliony barelů ropy.

Tady začala americká ropná horečka - The Spindletop-Gladys City Boomtown Museum
Autor: i_am_jim - CC BY-SA 3.0 Tady začala americká ropná horečka - The Spindletop-Gladys City Boomtown Museum

Spindletop Hill

Zatímco se v Pensylvánii v tomto období vytěžilo přibližně 68 milionů barelů, obří texaská ropná naleziště na své objevení teprve čekala. Oním ropným „spasitelem“ se stal Patillo Higgins (1863–1955), který se začal zajímat o oblast Spindletop Hill v okrese Jefferson. Geolog a podnikatel považoval okolí Spindletopu za ideální místo pro možný výskyt ropných nalezišť. Ačkoliv byla oblast kolem pobřeží Mexického zálivu považována za suchou, podnikatel svým předpokladům i přesto zatvrzele věřil.

Pro nákladné geologické průzkumy ale nedisponoval dostatkem finančních prostředků. Oslovil několik velkých společností, ovšem jeho teorie se setkala se značným skepticismem. Posměšků se dočkal jak od těžařských šéfů, tak od geologických expertů. Patillo Higgins byl nakonec úspěšný a finanční podporu získal. Během let se uskutečnilo několik vrtů pod záštitou různých společností a finančníků, ovšem ropné naleziště objeveno nebylo. Higginse začalo okolí považovat za blázna a Spindletop byl odsouzen k zániku. Zklamaného průzkumníka ale první neúspěchy neodradily a podnikavec nechal v novinách zveřejnit inzeráty, které geology a inženýry vybízely k novým investicím. A světe div se, žadonící inzeráty bohaté investory skutečně přilákaly.

Barvy ropy
Autor: Glasbruch2007 CC BY-SA 3.0 Barvy ropy

Ropný boom

Po všemožných tahanicích začalo další vrtání na podzim roku 1900. Práce to byla přetěžká, neboť se vrtáky potýkaly s obtížemi písčitého a těžce propustného terénu. Dělníci ale nepolevili a 10. ledna 1901 se dočkali velké podívané. Během vrtání vytrysklo z velké hloubky bláto a vytoužená ropa. Překvapené tváře začaly utíkat, neboť mazlavá tekutina dosahovala výšky jednoho sta metrů. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a ropné pole Spindletop začalo zpracovávat téměř 100 tisíc barelů ropy denně, což byla vyšší produkce než měly ostatní ropné vrty v Americe dohromady.

Zprávy se šířily rychlostí blesku a do ospalého městečka začaly proudit desetitisíce lidí a stovky ropných společností. Obrovské ropné naleziště způsobilo nemalé změny. Především vedlo ke snížení ceny ropy a přemožení ropných monopolů. Začaly vznikat těžařské společnosti, nová pracovní místa a příjmy místních obyvatel a podnikatelů rostly strmě vzhůru. Opodál nezůstali ani noví prospektoři, kteří hledali další naleziště černého zlata.

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama