Výročí 13. 11. 1985 – Erupce sopky Nevado del Ruiz vymazala z mapy městečko Armero

Exploze sopky a následné sesuvy a lávové proudy zaplavily vše, co jim stálo v cestě.
Nevado del Ruis - kolumbijská sopka
Nevado del Ruis - kolumbijská sopka
NASA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nevado del Ruiz 

Stratovulkán Nevado del Ruiz (5321 m) se vypíná ve vzdálenost asi 130 km od hlavního kolumbijského města Bogotá a je aktivní již více než 2 miliony let. Nachází se nad subdukční zónou litosférické desky, kterou nazýváme Nazca. Nevado del Ruiz má úctyhodnou rozlohu 200 km čtverečních a jeho kráter Arenas má kilometr v průměru a je 240 m hluboký.

Sopka se neslavně proslavila před 33 lety, kdy během erupce nevídaných rozměrů došlo k rozpuštění ledovců na vrcholu vulkánu a následnému vzniku laharů. Následně zahynulo na 25 000 lidí. Sopka totiž vytváří explozivní erupce horkého plynu s pyroklastickými toky, které způsobují masivní tání sněhu a ledu na vrcholu a následný vznik laharů, nebo chcete-li bahnotoků, které stékají po svazích rychlostí 40–60 km v hodině a mohou se dostat až do vzdálenosti 100 km od sopky. Ve své podstatě mohou být nebezpečnější, než samotná láva.

Lahary zaplavené území
Autor: Jeffrey Marso Lahary zaplavené území

Smůla nebo osud?

Dnes osudnou katastrofu, k níž došlo 13. listopadu 1985 připomínají jen ruiny. Město Armero, které patřilo mezi důležitá obchodní centra, bylo během několika desítek minut doslova pohřbeno pod silnou vrstvou bahna a kamení. Přímo ve městě zemřelo více než 21 000 jeho obyvatel z celkového počtu 23 000. Jako memento této smutné události zde najdeme už jen čerpací benzínovou stanici a zbytky jednoho domu. Podívejme se ale na průběh katastrofy podrobněji.

Vulkanické běsnění

Vulkán zvýšil svou aktivitu 13. listopadu 1985 odpoledne. Zpočátku to ale byly jen malé a pro místní obyvatele spíše bezvýznamné erupce. Kolem 21.00 však došlo k masivnímu zesílení sopečné aktivity a sopka začala chrlit popel a sopečné pumy. Žhavá láva, sopečné pumy a hlavně horké pyroklastické proudy roztavily sněhovou a ledovcovou pokrývku na vrcholu o rozloze dobrých 25 km2. Není tedy divu, že vnikl mohutný sopečný bahnotok tekoucí rychlostí 40–60 km v hodině ze svahů dolů. Ničivou sílu mu dal i kaňon řeky Langunillas, který je dlouhý 60 km a na této vzdálenosti překonává převýšení 4000 výškových metrů. Lahar pohltil vše, co mu stálo v cestě a nebylo proti němu žádné obrany. Město Armero leželo přímo při ústí tohoto kaňonu. Třicetimetrová vlna bahna a vody, která s sebou nesla vyvrácené stromy a kameny, zasáhla město kolem jedenácté hodiny v noci. Zkázu dokonaly další vlny, které dorazily v několikaminutových intervalech.

Život a smrt dávající ledovce

Ledovce, které pokrývají svahy sopky, se tvoří již tisíce let. Průměrná mocnost ledu je kolem 50 m. Ledovce na jihovýchodních svazích ztratily většinu své síly při erupci v roce 1985, ale třeba ledovec zvaný Nereides je až 190 m silný. Zdejší ledovce jsou zdrojem pitné vody pro 40 měst v okolí.

Nevado del Ruis - kolumbijská sopka
Autor: NASA Nevado del Ruis - kolumbijská sopka

Vulkán Nevado del Ruiz patří stále k nejaktivnějším sopkám světa. Pravděpodobnost menších erupcí je stále velmi vysoká. Odhaduje se, že v přímém ohrožení je asi 50 000 lidí, kteří žijí v bezprostřední blízkosti sopky. Po zkušenostech roku 1985 přijala kolumbijská vláda opatření, která by měla snížit rizika ztrát na životech. Další větší erupce následovala v roce 1989 a díky záchranným programům bylo včas evakuováno 2300 osob, které žily podél toků řek a u nichž hrozilo opětovné zaplavené lahary. Další riziko představují silné deště, které způsobují sesuvy půdy.

Text: David Hainall

Reklama
Reklama