Před 72 lety se udál Číhošťský zázrak. StB následně umučila faráře Toufara k smrti

Zázrak, nebo podvod? Během mše Josefa Toufara se několikrát pohnul krucifix nad kazatelnou.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, jižní konec návsi, Číhošť.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, jižní konec návsi, Číhošť.
CC BY-SA 4.0 / Hana Kubíková

reklama

Od zázraku k mučení a svatořečení

Během mše svaté sloužené Josefem Toufarem, která se konala o třetí adventní neděli 11. prosince 1949 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, se podle asi 20 svědků několikrát pohnul kříž nad hlavním oltářem. Josef Toufar se měl o podivuhodné události dozvědět až za několik dní od svých farníků. Ke stejnému úkazu mělo dojít údajně i na Boží hod vánoční a v době postní, kdy už byl farář Toufar po smrti. Vezměme to ale postupně.

Zpočátku se o ojedinělou událost zajímala pouze církev a věřící. Spatřovali v ní zázrak, Boží vzkaz a sdělení. Místo navštívil i želivský opat Jan Tajovský. Kdyby zájem věřících na konci čtyřicátých a začátku padesátých let minulého století nerostl, nejspíš by událost nevzbudila u státní bezpečnosti příliš mnoho zájmu. Všechno dopadlo bohužel úplně jinak. Agenda případu byla přidělena pod dohled Alexeje Čepičky, předsedy Státního úřadu pro věci církevní. Netrvalo dlouho a farář Josef Toufar byl StB obviněn, že celou událost zinscenoval a 28. ledna 1950 byl zatčen a uvězněn ve Valdicích. Dnes žijeme ve svobodném světě, a tak nám přijde nepochopitelné, jak je možné, že někdo může skončit ve vězení za pohyb krucifixu nad oltářem. Navíc pokud o něm vlastně vůbec nevěděl. Nicméně stalo se!

Sadista Mácha

Vyšetřovatelem byl jmenován Ladislav Mácha. Ten podrobil faráře Toufara celé řadě výslechů, během kterých ho fyzicky týral a mučil. Zpočátku Toufar odmítal podepsat nesmyslné přiznání, že křížem během bohoslužby pohyboval pomocí maskovaného technického zařízení. Nakonec drsné vyšetřovací metody Ladislava Máchy „slavily úspěch“ a Toufar koncem února podepsal dokument, v němž se doznal nejen k zinscenování „číhošťského zázraku“, ale i k sexuálnímu zneužívání ministrantů. Znalecké posudky z 90. let minulého století toto přiznání viny zpochybňují a odkazují se na použití jiných slov a větné stavby než v předchozích výpovědích.

Komunistická propaganda

Podepsáním přiznání viny ale utrpení faráře Toufara nekončí. V noci z 23. na 24. února byl ve velmi špatné zdravotním stavu dopraven do Číhoště, aby byl osobně a aktivně účasten při rekonstrukci případu. Státní bezpečnost plánovala, že získaný filmový materiál použije na plánovaný propagandistický film s názvem „Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení“. Natáčení probíhalo v noci, aby se o něm farníci nedozvěděli. Josef Toufar se ve filmu objevil jen krátce na kazatelně. Ve zbývajících scénách musel „hrát“ někdo jiný.

Tady je video z dílny StB

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (1950)

Toufar toho nebyl totiž po mučení schopen. Ještě téže noci byl Toufar převezen zpět do Valdic, ale již 25. února byl hospitalizován ve státním sanatoriu v Legerově ulici v Praze. Trpěl zánětem pobřišnice, který vznikl v důsledků prasknutí žaludečního vředu. Operace mu však život nezachránila a několik hodin po ní zemřel. Pozdější vyšetřování prokázalo zásah StB, která donutila lékaře, aby do úmrtního listu uvedl jako příčinu smrti „prasklý žaludeční vřed“ a vynechal poznámky o poškození těla mučením. Nicméně již v 50. letech se spekulovalo o tom, že vyšetřovatel Mácha nechal faráři Toufarovi vypít jakousi neznámou tekutinu, která mohla způsobit zažívací problémy. U operace asistoval MUDr. František Mauer, který během vyšetřování o 18 let později uvedl toto: „Při operaci Josefa Toufara jsem tehdy asistoval. Dělali jsme všechno, co bylo v lidských silách, ale toho člověka nebylo možno zachránit. Byl neobyčejně surovým způsobem utlučen k smrti. Řekl bych – jasná vražda!“

Josef Toufar byl pohřben po falešným jménem J. Zouhal do hromadného hrobu u zdi Ďáblického hřbitova v Praze. Příbuzní se o jeho skonu dozvěděli až po dlouhých čtyřech letech. Jeho ostatky byly v červenci 2015 převezeny do Číhoště a po slavnostní bohoslužbě uloženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie. K identifikaci jeho ostatků musela být použita analýza DNA, která nakonec prokázala více než 99% shodu. V dubnu 2013 vydala Česká biskupská konference souhlas k zahájení procesu blahořečení faráře Josefa Toufara.

Dlužno ještě poznamenat, že Josef Toufar nebyl jediný, koho v souvislosti s číhošťským zázrakem stíhala státní policie. Josef Peške, který začátkem ledna 1950 pořídil fotografie kříže a oltáře, byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 13 let.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, jižní konec návsi, Číhošť.
Autor: CC BY-SA 4.0 / Hana Kubíková Kostel Nanebevzetí Panny Marie, jižní konec návsi, Číhošť.

Spravedlnost pro trýznitele?

Vyšetřovatel Ladislav Mácha byl zprvu za neúspěch ve vyšetřování potrestán stranickou důtkou. Soudy se jeho pochybením a vraždou Josefa Toufara zabývaly poprvé v roce 1968 a závěr soudu zněl „nevinen“. Nepodařilo se prokázat vraždu a trestní čin týkající se zneužití pravomocí veřejného činitele byl v té době podle platných zákonů již promlčen. Další soudní proces se konal v roce 1998 a Ladislav Mácha byl odsouzen k pěti letům odnětí svobody nepodmíněně. Soudu se však nepodařilo prokázat přímou souvislost mezi mučením a smrtí. Mácha podal odvolání a o rok později mu byl trest snížen o 3 roky. Do vězení nastoupil v roce 2002 a po roce byl podmínečně propuštěn.

reklama

reklama