Výročí 9. července 1357: Den, kdy začala stavba Karlova mostu

Dnešní výročí není náhodné, ale astrologicky přesně spočítané. I Karel IV. dal na astrology.
Karlův most v podvečer
Karlův most v podvečer
pixabay.com

Magické datum

Nejznámějšího českého panovníka Karla IV. asi netřeba představovat. Zasloužil se o rozkvět českých zemí a také o mnoho úchvatných a důležitých staveb. Karlův most rozhodně splňuje obě tyto kritéria. Propojení Starého města pražského a Malé strany pomohlo Praze v cestě za budováním významné zastávky na evropských obchodních stezkách.

Datum vzniku Karlova mostu je připisováno na 9.7.1351 a podle astronoma Zdeňka Horského měl být položen v 5 hodin a 31 minut. V tento čas nastala příznivá astrologická konstelace, díky konjukci Saturnu a Slunce. Nepříznivý vliv Saturnu byl totiž překonán největším pozitivním trumfem. Sám císař Karel IV. nechával stavět důležité stavby v datech, která byla “příznivá”. Jednou možností byla zmíněná astrologická konstelace, druhou svátky významných svatých.

Pod Karlovým mostem je občas pěkně těsno
Autor: Foto: Topi Pigula Pod Karlovým mostem je občas pěkně těsno

Stavba s použitím vajec

Karel IV. nechal přivést do Prahy Petra Parléře a i přesto, že za sebou neměl žádné významné dílo, pověřil ho dostavbou svatovítské katedrály a později i Karlova mostu. Účelem nového kamenného mostu bylo, udělat ho hlavně odolnějším proti povodním. Toho bylo dosaženo větší výškou a posunutím mostu více k severu oproti jeho předchůdci Juditině mostu. A taktéž byly jeho pilíře uloženy hlouběji než se původně předpokládalo. Dokonce o více než 2 metry pod úroveň říčního dna. K tomu bylo potřeba vyrobit statné bednění, které dělníkům zajistilo, aby se dostali suchou nohou na dno řeky. S tehdejšími technickými možnostmi a silným proudem řeky Vltavy se jednalo o dost složitý počin.

Karlův most
Autor: foto: Vít Kosina Karlův most

Podle dávné legendy stavitelé Karlova mostu měli přidávat do malty vajíčka. Tato skutečnost byla v roce 2010 definitivně vyvrácena vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Při generálních opravách mostu od roku 2008 odebíraly těžko přístupné vzorky původní malty. A přišli na zajímavou skutečnost. Byla totiž použitá takzvaná římská malta, vypálená ze směsi křemičitanu a uhličitanu. Jak se k tomuto zapomenutému způsobu výroby malty stavebníci dostali, není známo. Každopádně se vyznačovala značnou tuhostí a nízkou hmotností, díky čemuž byla pro vodní stavby zcela ideální a pilíře zasazené do vody stojí dodnes.

Krvavá historie

Karlův most má přepestrou historii nejen díky své poloze. V březnu roku 1393 zde bylo svrženo mrtvé tělo mučedníka Jana Nepomuckého do řeky. Dostal se do sporu s tehdejším králem Václavem IV s nímž se nepohodl o dosazení nového opata do Kladrubského kláštera. Václav IV. chtěl na místo dosadit sobě věrného člověka, aby mohl zmírnit moc arcibiskupa Jena z Jenštejna. To se mu nepovedlo, jelikož zástupci kláštera si zvolili nového opata sami a Jan Nepomucký tuto volbu potvrdil. To krále rozčílilo, nechal zajmout čtyři muže z arcibiskupova doprovodu a nařídil jejich mučení, jemuž Jan jako jediný podlehl. Dnes na mostě mezi mnoha sochami najdeme i tohoto mučedníka a to zhruba uprostřed mostu.

Text: Vít Kosina

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama