Proč se koala neotráví, když jí jenom jedovatou potravu?

Koala a blahovičníkové listí
Koala a blahovičníkové listí
pixabay.com
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Koala

Koala medvídkovitý (Phascolarctos cinereus) rozhodně není žádný medvídek, jak se mnozí domnívají. Jedná se totiž o vačnatce, takže k medvědům má koala asi stejně daleko, jako medvěd ke klokanovi. Výraz koala byl zřejmě převzat ze slova gula vyskytující se v domorodém, leč téměř vyhynulém jazyce dharuk. Potravní specializace koalů je poněkud monotematická – jedí jen listy blahovičníků (eukalyptů), kterých je zhruba 680 druhů. Na první pohled to vypadá jako slušná potravní nabídka, ale koalové si dopřávají jen zhruba asi 22 druhů. 

Toxické listí

Blahovičníkové listí není ani výživné, ani zdravé. Tedy alespoň pro tvory, kteří nemají tak dokonale fungující játra jako koala. Ten si sice vybírá druhy s menším množstvím toxinů, nicméně stejně nejde o něco, co bychom nazvali zdravou stravou. Proč to tedy koala dělá? Důvod tkví v tom, že se mu podařilo obsadit volnou ekologickou niku, v níž mu takřka nikdo nekonkuruje. Ostatní býložravci se blahovičníkům z velmi dobrých a výše popsaných důvodů vyhýbají. Díky tomu, že příjem energie z blahovičníkového listí je extrémně malý, koala s ní moc nehýří a raději spí. Až 12–22 hodin denně. Jeho genom, který je s 3,5 miliardami párů jen o trochu větší než náš, vědci z 95 % přečetli. „Vědci zajásali, když nalezli přídatné geny pro čichové schopnosti, díky jimž koala tak dobře rozpoznává bohatství látek obsažených v listech eukalyptů. Navíc identifikovali oblast kódující detoxikační proteiny, která je dvakrát větší než u ostatních savců včetně člověka,“ píše Eduard Kejnovský v příspěvku Zvláštnosti v genomu koaly, který publikoval časopis Vesmír. Profesor Johnson, vedoucí výzkumného týmu, uvedl, že koalové si vybírají listy s obsahem vody nejméně 50 %. 

Proč nezabírají antibiotika

To, že koaly zvládají blahovičníkovou toxicitu, má ještě jeden efekt. Stejné genové řetězce, jež likvidují toxicitu terpenových a fenolických sloučenin, likvidují i účinky léků. "Rozkládají antibiotika rychleji, než jim můžeme dávat, a pak, když jim dáváme vyšší dávky, narušujeme jejich bakterie střevní flóry," řekl profesor Timms. Antibiotika se používají k léčbě chlamydií, což je bakteriální onemocnění, které může způsobit slepotu, sterilitu a infekce močových cest. A právě to jsou problémy, které koaly často trápí.

"Asi polovina koalů v Austrálii je nakažena," říká David Wilson, profesor infekčních onemocnění na Burnet Institute v Melbourne, a dodává, že z uzavřených populacích může být většina infikována – někdy až 80 %. Koalové byli na začátku 20. století téměř vyhubeni člověkem, který je lovil hlavně kvůli kožešinám. BBC udává, že na počátku 20. století bylo pro kožešiny uloveno kolem 8 milionů koalů. Jakmile se začala zvířata vzpamatovávat z rány, kterou jim člověk uštědřil lovem, dorazily chlamydiové nákazy a člověkem způsobené destrukce přirozených stanovišť. „Za pouhých 20 let se populace v Queenslandu snížila o 40 % a v Jižním Walesu o 33 %. V obou regionech byl koala zařazen do seznamu ohrožených druhů v roce 2012,“ píše BBC. Jak vidno, detoxikační a život zachraňující schopnost genů koalů má na druhé straně naprosto nečekaný smrtící efekt. 

Text: Topi Pigula

Tento článek najdete v těchto speciálech
Reklama
Reklama