Život na Marsu? Nový objev NASA nadchl

Nová analýza sondy Curiosity přinesla vzrušující zjištění.
Rudá planeta přinesla nové náznaky života
Rudá planeta přinesla nové náznaky života
profimedia.cz

reklama

Vozítko Curiosity, které pod dohledem NASA pracuje na Marsu, učinilo další důležitý objev. Jsou jimi nové, dosud nezjištěné organické molekuly, které se podařilo najít ve vzorcích půdy. Časopis Nature Astronomy uvádí, že Curiosity provedlo několik chemických experimentů prostřednictvím přístroje Sample Analysis at Mars (SAM), jejichž primárním cílem bylo objevit organické sloučeniny, jako jsou například aminokyseliny, což jsou stavební kameny nám známého života.

Experiment sice nedospěl až k potvrzení aminokyselin v půdě, Curiosity ale bylo schopné najít samotný amoniak a kyselinu benzoovou, která se přirozeně vyskytuje v mnoha rostlinách i plodech. Vlastní experiment byl proveden už v roce 2017 na základě vzorku odebraného z Bagnoldských dun. Původně se plánovalo, že analýza přístroje SAM využije navrtané vzorky a zkombinuje je s devíti nádobkami s rozpouštědlem pro provádění mokrých chemických experimentů. Bohužel, Curiosity mělo nějakou dobu problémy s vrtáky, a tak se tým rozhodl použít místo z hloubky vytažené půdy jen vzorky písku z povrchu planety.

„Bagnoldské duny byly studovány několik měsíců za přispění plného vybavení přístrojů vozítka Curiosity,“ uvedla NASA pro Nature Astronomy. „Vzorek zvětralé duny byl vystaven ionizujícímu záření a neočekávalo se, že bude bohatý na dobře zachované starobylé organické molekuly. Umožnil však nejen testování derivatizačního protokolu na povrchu Marsu, ale také hledání organických molekul přítomných ve vzorku a průzkum těch, které mohly vzniknout reakcemi uvnitř přístroje,“ dodávají odborníci starající se o provoz Curiosity.

Protože byl písek po dobu milionů let vystaven působení mnoha prvků, nebylo příliš pravděpodobné, že by byl bohatý na organické molekuly, takže nález některých z nich je pro vědce značně vzrušující. Experiment vytvořil důležitý základ pro budoucí práci se SAM při analýze předchozích vzorků nebo během experimentů s mokrou chemií, které teprve budou provedeny. Curiosity zkoumalo například horu Mount Sharp uvnitř kráteru Gale, a i z tohoto místa chce NASA získat příslušné vzorky.

Výsledky tohoto experimentu jsou rovněž důležité pro budoucí vozítko Rosalind Franklin, které na rudou planetu vyšle Evropská kosmická agentura a ruský Roskosmos. Start byl původně naplánován na červenec roku 2021, ale byl nakonec odsunutý až na dosud nespecifikovaný termín v roce následujícím. Součástí vozítka však bude přístroj Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA), který je svého druhu nástupcem SAM a umožní ještě sofistikovanější experimenty za pomoci mokré chemie, které by mohly přinést ještě zajímavější výsledky.

Zda prostřednictvím nich dojde na definitivní zodpovězení otázky, zda na Marsu je či byl život, však není jisté. Jak totiž vědci upozorňují, ani objevené organické molekuly tuto tezi nepotvrzují, neboť amoniak i kyselina benzoová mohou vznikat i jinými procesy.

reklama

reklama