Vesmír podle nových poznatků zanikl hned po svém vzniku. Kde se stala chyba?

Náš vesmír neexistuje. To vychází fyzikům v nové teorii...
Vznik vesmíru
Vznik vesmíru

reklama

Současná fyzika počítá s existencí částice jménem Higgsův boson. Bez něj by se teorie o původu i existenci našeho vesmíru rozpadly jako domeček z karet. Roku 2012 byla jeho existence prokázána – při pokusech ve švýcarském CERNu. Jenže teď se ukazuje, že všechno je zřejmě ještě složitější…

Na konci června 2014 zveřejnili dva fyzici z King´s College přelomovou práci, která zkoumá vliv Higgsova bosonu na vznik vesmíru. Robert Hogan a Malcolm Fairbairn ale zjistili něco nečekaného: v modelech vyšlo, že pokud existuje Higgsův boson, neexistuje náš vesmír. Co?

Ve všech scénářích se ukazovalo, že vesmír se měl destabilizovat a pak zkolabovat hned v prvních mikrosekundách po svém vzniku. Tedy v případě, že existuje Higgsův boson. Studie vyšla v odborném časopise Physical Reviews Letters, veřejně je dispozici na webu arXiv.org.

ISSpreso

Jak chutná první vesmírné kafe? Vyrábí se z moči!

Jejich práce je velmi složitá, ale ve zkratce se dají její závěry shrnout takto: těsně po Velkém třesku následovala doba tzv. inflace. Trvala sice jen zlomek sekundy, ale vesmír během ní expandoval rychlostí větší, než je rychlost světla. Tento výbuch vyvolal šíření gravitačních vln prostorem. Letos v dubnu vědci tvrdili, že tyto ozvuky Velkého třesku našli, teď ale přiznali, že šlo o omyl…

Kromě gravitace vzniklo po Velkém třesku i něco, čemu fyzici říkají Higgsovo pole. Sice ho nemůžeme pozorovat přímo, ale vidíme boson. Rychlá expanze vesmíru měla vést podle nových poznatků ke kvantovým fluktuacím, které by Higgsovo pole narušily. A to by způsobilo kolaps vesmíru; velmi rychle a zcela nevratně.

Ale protože píšeme tenhle článek a vy ho čtete, zjevně se to nestalo… Vysvětlit ale, proč se tento nejpravděpodobnější scénář nerealizoval, to bude pro částicové fyziky velmi složité. V modelu není žádná chyba, vše jim dokonale vychází. To by ale nebyla věda, aby nepřišla s vysvětlením. Hogan a Fairbairn našli rovnou dvě možná: ale obě počítají s existencí částic a fyzikálních jevů, které zatím nebyly prozkoumány ani doloženy…

Červí díra u DS9

V centru galaxie není černá díra – ale možná červí díra. A to mění všechno

reklama

reklama