Odvolávám, co jsem odvolal! Bude Pluto zase planetou?

Ani astronomové nejsou neomylní…
Pluto bylo vždy tak trošku zanedbávanou planetou
Pluto bylo vždy tak trošku zanedbávanou planetou

reklama

Drtivá většina z nás se ještě ve škole učila, že Pluto je planetou. Všechno se změnilo roku 2006. Pluto, poslední a nejmenší z planet, jež byla objevena až roku 1930 se dostala na pořad dne a zasedání astronomické „rady moudrých“.

Důvodem byly nové objevy vesmírných těles, jež díky své velikosti vyvolaly otázku. Jak velká může být nejmenší planeta? V Kupierově pásu se mohou nacházet objekty svou velikostí blížící se Plutu. Budou taky prohlášeny za planetu a rozšíří jejich seznam o další položky? Za Plutem byl objevený další objekt pojmenovaný Xena, který svým průměrem dokonce nebožáka Pluta předčil. Logicky by se Xena měla stát planetou.

Nebudeme to protahovat: Ještě roku 2006 hlasování Mezinárodní astronomické unie (které mj. proběhlo v Praze) vyřadilo Pluto z planet a vytvořilo pro něj zvláštní kategorii tzv. plutonů – neboli „těles podobných Plutu.“ Ale…

Jenže před pár týdny se na slavném Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics rozhořela vášnivá polemika: „Neudělali jsme náhodou chybu, co když Pluto přece jen planeta je?“ Zúčastnili se jí přední světoví astronomové, kteří museli znovu definovat, co to je vlastně planeta. Oficiální, stále platná definice Mezinárodní astronomické unie totiž nevyhovuje současnému stavu poznání.

Definice popisuje planetu třemi body:

1) Obíhá kolem Slunce

2) Má přibližně kulatý tvar

3) Má kolem své oběžné dráhy volný prostor

Jenže, jak vás už asi samotné napadlo, tahle definice zcela popírá existenci exoplanet neboli planet mimo naši sluneční soustavu. K čemu slovutní astronomové dospěli? V podstatě to docela přesně vystihuje titulek článku… Citujeme Astrobiology Magazine: Podle historika Dr. Owena Gingericha je definice planety definována kulturně a význam tohoto slova se (stejně jako u mnoha jiných pojmů) v průběhu času vyvíjí. Tento postoj má logiku – také vám přijde trošku nepokorné říkat všem uplynulým generacím, že vše, co se naučily, je špatně – a to jen kvůli změně slovníkového hesla?

Na celou debatu se můžete podívat tady:


Gingericha v jeho postoji podpořil i významný harvardský astrofyzik Dr. Dimitar Sasselov, jenž zastává názor, že planeta je prostě „kulovitý objekt zformovaný kolem hvězdy“ – což řadí Pluto do kategorie planet. Oponoval jim Dr. Gareth Williams z Mezinárodní astronomické unie; ten zastával pohled, že Pluto mezi planetami nemá co dělat.

Na konci debaty pak proběhlo mezi diváky (což byli samí astrofyzici a studenti tohoto oboru) hlasování: kam zařadit Pluto? Rozhodnutí bylo jednoznačné – Pluto je planeta! Samozřejmě tohle hlasování není pro Mezinárodní astronomickou unii závazné ani směrodatné, ale rozhodně to vrací větu „Pluto je planeta“ zpátky do hry…

O Plutu už jsme psali: 

Pluto bylo vždy tak trošku zanedbávanou planetou

Okolí Pluta je mnohem záhadnější, než jsme zatím věděli

Planeta Pluto

Proč už Pluto není planetou? Může za to Xena!

reklama

reklama