Pacienti vědomě užívali placebo, přesto hlásili zmírnění bolesti!

Placebo léčí. Zdánlivě nelogická věta, ale studie ukázala, že je pravdivá.
Antibiotika patří mezi nejčastěji předepisované léky. Až v 50 % případů jsou ale předepisována zbytečně
Antibiotika patří mezi nejčastěji předepisované léky. Až v 50 % případů jsou ale předepisována zbytečně
Thinkstock

reklama

Placebo – neúčinná látka, která je upravena do podoby účinného léku a podávána pacientům jako kontrolní vzorek při testování nových medikamentů a léčebných postupů. Řada pacientů ale uvádí, že při užívání placeba cítila zlepšení stavu a zmírnění bolesti.

Placebo je lék

Tento jev je pak známý jako placebo efekt, který vědci považují především za důsledek psychiky a kladného očekávání. Nejsilnější placebo efekt pak vědci hlásí při testování léků na deprese či bolest. O tom který pacient dostane placebo a který účinný lék ale rozhoduje náhoda nebo, chcete-li, štěstí – nezáleží na stavu pacienta ani urgenci léčby. To však již dlouhé roky vyvolává řadu etických dotazů. Vědci z Beth Israel Deaconess Medical Center proto nedávno provedli výzkum, při kterém bylo pacientům podáváno placebo s jejich vědomým souhlasem. Tato studie je první svého druhu a dokazuje příznivý dopad placebo efektu.

Snažíme se zvýšit účinek léků, ale nikdo se nesnaží zvýšit účinek placeba.

Rozhodujícím efektem v léčbě nejsou léky, ale vztah lékaře a pacienta

Studie se zúčastnili pacienti trpící bolestí spodní části zad. Celých 30 % pacientů, kterým bylo s jejich vědomím podáváno placebo, nahlásilo menší bolesti zad v bederní části. Ve srovnání s kontrolní skupinou pak snížení bolesti nahlásilo celých 29 % pacientů. Pacienti, kterým bylo podáváno spolu s tradiční léčbou i placebo, tedy vykazovali výraznější zmírnění problémů. Konvenční lékařství dříve rozhodlo, že placebo efekt je závislý pouze na přesvědčení pacienta, že je mu podávána účinná léčba. Tato studie však dokazuje, že tradiční léčba má v kombinaci s podáváním placeba vyšší účinnost. „Výsledek studie tak staví dosud známé informace o placebo efektu na hlavu“, prohlásil hlavní autor studie Ted Kaptchuk. „Tento výzkum ukazuje, že placebo efekt nemusí být nutně založený pouze na užívání placebo pipulek, ale může odkazovat na sílu vztahu pacient – doktor. Pojídání pilulek už je jen jakýsi rituál s tím spojený,“ dodává Kaptchuk.

Když člověk nemůže spát, neodpočine si...

Jak spát a nezpůsobit si návyk na léky

 

Rituál léčby je léčba samotná

Studie se zúčastnilo 97 pacientů trpících chronickou bolestí dolní části zad. Poté, co byli pacienti vyšetřeni, prošli krátkým školením o placebo efektu. Teprve pak byli rozděleni do dvou skupin – skupina užívající tradiční léčbu a skupina užívající tradiční léčbu spolu s placebem. Účastníci výzkumu již před studií brali pravidelně prášky na bolesti zad a v této léčbě měli v nezměněné indikaci dále pokračovat. Pacientům zařazeným do druhé skupiny pak bylo rozdáno placebo s pokynem brát dvě tabletky denně. Celý pokus trval 30 dní. Pacienti, kterým placebo podáno nebylo, nevykazovali oproti pacientům, kteří placebo brali, téměř žádné zlepšení. „Interakce s lékaři i zdravotními sestrami, docházení do nemocnice – to všechno jsou rituály našeho zdravotního systému, na které naše tělo i psychika reaguje, a mají tak silný vliv na pacientovo zdraví,“ řekl Kaptchuk.

Psychika jako nejdůležitější faktor uzdravení

Výzkum potvrdil, že placebo efektu se dá dosáhnout i bez podvodu. Placebo efekt není účinný lék, ale i při jeho vědomé konzumaci může pacientům pomoci. Nejzásadnější roli při léčbě pacienta samozřejmě stále hraje konvenční přístup, ale bez kladného a empatického vztahu mezi pacientem a doktorem nikdy nebude fungovat stoprocentně. Pro Hardvard Magazine to Kaptchuk výstižně shrnul: "Snažíme se zvýšit účinek léků, ale nikdo se nesnaží zvýšit účinek placeba."

Text: Pavla Janoušková

reklama

reklama