LSD z vás blázna neudělá, zjistila nová studie

Lékařská zjištění podrývají potřebu ostrých protidrogových regulací halucinogenů.
S LSD jde všechno lépe
S LSD jde všechno lépe

reklama

V minulosti, především během 60. let, se mělo za to, že psychedelika mohou působit jako spouštěč psychických poruch. Lékařské studie však stále častěji tuto tezi vyvracejí. Látky jako LSD či "houbičky" Lysohlávek podle nich nemají negativní vliv na mozek ani další orgány. Zdá se dokonce, že opak je pravdou.

„V obecném zájmu“

Za tzv. klasické psychedelika jsou označovány psychotropní látky, které působí prakticky výhradně na nervovou soustavu – a vyvolávají tak zvukové, obrazové či další halucinace, které dočasně ovlivňují mysl samotnou. Patří mezi ně především LSD, ale také psilocybin jakožto účinná látka „houbiček“, a rovněž meskalin, psychotropní látka, kterou lze najít například v kaktusu. Ačkoliv svého druhu nejde o návykové látky, z povahy vlivu na vnímání a kvůli zařazení do škatulky "droga" mají psychedelika podobně negativní pověst jako tvrdé drogy, například heroin.

Pokud se však podíváme na data, nic nenasvědčuje potřebě psychedelika úzce kontrolovat či postavit do ilegality. Tvrdí to alespoň dvojice aktuálních studií. První přišla z norské Troundheimské univerzity, na druhé pak pracovala trojice amerických pracovišť z Alabamské university a Johns Hopkins University.

Norové si dali za cíl probrat se daty celostátní studie zaměřené na užívání drog, která sesbírala údaje od více než 135 tisíc respondentů. 14% z nich se přiznalo k zážitku s psychedeliky alespoň jednou za dosavadní život. Američani pak měli podobnou metodologii, když prošli údaje průzkumu rovnou 200 tisíc respondentů.

Potřeba změny

Norští lékaři nejprve v sebraných datech hledali 11 indikátorů psychických poruch jako je schizofrenie, deprese nebo sebevražedné chování, a snažili se najít spojení mezi nimi a užívanými drogami. Poté, co byly zohledněny další faktory jako je rasa, vzdělání či užívání jiných typů drog, stejně jako rodinná anamnéza (konkrétně historie psychických poruch v rodině) vědci jednoduše nenašli žádné statisticky odvoditelné vodítko mezi psychedeliky a psychickými nemocemi.

Co změnila legalizace marihuany

Přelom v léčbě marihuanou! Od léta už to půjde i v Česku

 

Naopak z dat vyplynulo, že psychedelika mají spíše pozitivní vliv na mentální zdraví. "S takto rozsáhlými zjištěními je obtížné obhajovat zájmem o veřejné zdraví ilegální status psychedelik," komental výsledky výzkumu hlavní vedoucí Pål-Ørjan Johansen v časopise Journal of Psychopharmacology.

Separátní americká studie přinesla velmi podobné závěry. Vědci při ní došli k tomu, že používání LSD a houbiček snížilo pravděpodobnost psychologického vypětí a pokusů o sebevraždy u zoumaného vzorku. Výzkumníci dokonce doporučili užití psychedelik pro léčbu maniodeprese – a opět podtrhli potřebu změny ilegality těchto látek, nebo alespoň potřebu dalšího výzkumu.

Ladislav Loukota

reklama

reklama