Výletní lodě jediné společnosti emitují 10× více škodlivin než vozidla EU, zjistila analýza

Jedete na dovolenou luxusní lodí. Pak byste měli vědět, že Evropský parlament odhlasoval snížení emisí u aut. Na luxusní lodě ovšem zapomněl…  
Luxusní zaoceánský parník je samostatným městem
Luxusní zaoceánský parník je samostatným městem
pixabay.com

reklama

Emisní shovívavost  

Zatímco jsou světové automobilky pod přísnou kontrolou regulačních orgánů, výletních lodí se „emisní drobnohled“ netýká. Alespoň takový závěr pramení ze zprávy Evropské federace pro dopravu a životní prostředí (European Federation for Transport and Environment, T&E), podle níž výletní lodě dusí evropská přístavní města. Mezi největší znečišťovatele patří společnost Carnival Corporation, jejíž plavidla za rok 2017 vyprodukovala desetkrát více oxidů síry (SOx) než všechny automobily Evropské unie. Těch evropské cesty brázdí kolem 260 milionů. A pozadu nejsou ani další společnosti. Čísla se týkají také druhého největšího světového provozovatele Royal Caribbean Cruises, který produkuje čtyřikrát více SOx než celý evropský vozový park. 

Studie vypočítala, že jenom za rok 2017 uvolnilo 203 registrovaných výletních lodí do ovzduší 62 kt (kilotun) oxidů síry. Přitom za stejné období vyprodukovala všechna motorová vozidla EU necelých 3,3 kt oxidů síry. 

Nejhůře dopadlo Španělsko

Největšímu znečištění je vystaveno Španělsko, Itálie, Řecko, Francie a Norsko. Vůbec nejhorší situace panuje mezi nejvýznamnějšími výletními přístavy. Ve Španělsku jde o Barcelonu a Palma Mallorcu, znečištění neunikly ani italské Benátky, pátým nejhorším je pak přístav Southampton v Anglii. Například španělská auta za rok 2017 produkovala 23 milionů tun oxidů síry, zatímco výletní lodě v jejich vodách 172 milionů tun. Znečištění těchto přístavů pramení jak z velké turistické atraktivity, tak kvůli tolerantnějším normám. Plavidla mohou spalovat nejšpinavější paliva plná síry. „Luxusní výletní lodě jsou jako plovoucí města poháněná nejšpinavějším palivem. Města oprávněně zakazují automobily s dieselovými motory, ale dávají volnost společnostem, které chrlí toxické výpary, jež způsobují nesmírné škody jak těm na palubě, tak na nedalekých březích. To je nepřijatelné,“ uvedl manažer pro námořní politiku T&E Faig Abbasov. 

Trpí lidé a příroda 

Obří výletní lodě přitom neprodukují pouze značné množství oxidů síry. Kolosální motory nezastavitelně vypouštějí jedovaté oxidy dusíku (NOx), jejichž množství odpovídá zhruba 15 % oxidů dusíku emitovaných evropskými vozidly za rok. Například ve francouzském přístavním městě Marseille v roce 2017 emitovalo 57 luxusních lodí téměř tolik NOx jako čtvrtina osobních automobilů (asi 370 000) ve městě. A situace není lepší ani v dalších pobřežních zemích, jako je Norsko, Dánsko, Řecko nebo Chorvatsko. 

Jemné částice vypouštěných SOx a NOx přitom způsobují předčasná úmrtí včetně rakoviny plic a kardiovaskulárních onemocnění. Výjimka se bohužel netýká ani nic netušících dětí, které ohrožuje dětské astma. Nebezpečné emise vytvářejí sulfátové aerosoly, jež kromě ohrožení zdraví dále způsobují acidifikaci suchozemského a vodního prostředí. Takové změny narušují růst mořských živočichů a zastavují růst korálů. Dieselová motorová vozidla se v poslední době stala velkým centrem pozornosti. Snažení a nové normy vedly a stále vedou ke snížení znečištěného ovzduší v evropských městech. Jak nám ovšem aktuální výsledky naznačují, za velké znečištění atraktivních destinací je zodpovědných pouhých několik desítek výletních lodí. 

Lodě na elektřinu a vodík?

Zpráva T&E, která je založená na družicových datech pohybu lodí, doporučuje několik kroků vedoucích ke zlepšení aktuální situace. Podle expertů by měla EU co nejdříve zavést normu pro přístavy s nulovými emisemi. Zpráva zároveň doporučuje rozšíření oblastí, kde se budou provádět kontroly. Taková pravidla jsou prozatím zavedena pouze v Severním a Baltském moři včetně Lamanšského průlivu. Evropská federace pro dopravu a životní prostředí se také přiklání k regulacím NOx u stávajících lodí, které jsou v současné době od regulačních norem osvobozeny. Podle Abbasova existuje pro splnění takových cílů dostatek vyspělých technologií. Zároveň se ale domnívá, že se k zavedení změn plavební společnosti neuchýlí dobrovolně. Proto navrhuje, aby do celé věci zasáhli vládní činitelé s emisními normami. „Elektřina na pobřeží může pomoci snížit emise z přístavů, baterie představují řešení pro kratší vzdálenosti a vodíková technologie může pohánět i největší výletní lodě,“ uvedl možná řešení Faig Abbasov. 

Text: Petr Smejkal
 

reklama

reklama