Kde se berou obézní děti? Nemůže za to ani jídlo ani televize!

Děti přísných rodičů mají sklon k obezitě – potvrdila významná studie.
děti obezita
děti obezita
thinkstock.com

reklama

Děti autoritativních a přísných rodičů mohou trpět některými poruchami, především obezitou. Uvádí to studie, v níž se analyzovaly formy výchovy u zhruba 37 000 kanadských dětí.

"Rodiče by měli věnovat pozornost svému přístupu k dětem. Jestliže zacházejí se svými dětmi až moc přísně, mohou být jejich potomci vystaveni nebezpečí, že budou trpět obezitou," uvádí epidemioložka Lisa Kakinamiová z kanadské McGillovy univerzity v Montrealu.

Kakinamiová je spoluautorkou studie o vztahu mezi způsobem rodičovské výchovy a tendencí k obezitě u dětí od jejich narození do jedenácti let. Tato studie prokázala, že chování otce a matky hraje zásadní roli i na fyzické úrovni dítěte.

Obezita, ilustrovaná

Proč jsou chudí tak často obézní? Miliarda ubohých a tlustých

Ty děti, které žijí s velmi přísnými a autoritativními rodiči, jsou vystaveny většímu nebezpečí, že budou trpět nějakou chorobou, jako je třeba obezita. A to o téměř 40 procent více než ty děti, které žijí v rodině, kde vládnou citové vztahy, uvádí studie, na kterou upozornil italský deník Corriere della Sera.

Výchova je problém

Kanadští vědci dospěli ke svým závěrům na základě analýzy údajů o vztazích mezi rodiči a dětmi. Sledovali více než 37 500 dětí ve věku od narození do jedenácti let. Zaměřili se hlavně na porovnávání těch dětí, jejichž rodiče zachovávali ve své výchově vyvážený vztah mezi citem a pravidly, k chování dětí zaujímali rozumný postoj, odměňovali je i trestali a dodržovali zdravý poměr mezi citem a přísností, a těch dětí, které vyrůstaly v rodinách, kde vládla přísná omezení a chybělo tam ovzduší citu a dialogu. Šlo tedy na jedné straně o rodiny, kde se k dětem přistupovalo s citem a porozuměním, ale rodiče byli také připraveni stanovit jim určité meze, na druhé straně to byly rodiny, kde vládla přísnost a málo citu.

Vědci potom srovnávali obě skupiny, přičemž měřili index tělesné hmotnosti (BMI) všech účastníků studie a porovnávali jejich rozdíly. Zjistili, že skupina dětí ve věku od dvou do pěti let, jejichž rodiče byli zařazeni do sféry velmi přísných, vykazovala o 30 procent vyšší riziko obezity než druhá skupina s méně přísnými rodiči. Ve skupině dětí ve věku od šesti do jedenácti let vzrostlo toto riziko na 37 procent.

Ve studii se záměrně pracovalo pouze s údaji o různém způsobu výchovy a a chování rodičů. Dětská obezita však závisí i na mnoha dalších faktorech, od výživy po genetickou výbavu přes rozsah fyzické aktivity a počet hodin strávených před televizí.

Zvláštní je, jak se naše babičky při obezitě o tlustých dětech vyjadřovaly eufemismem "ten se spravil" a v dospěůlosti se otylé ženy nazyvajím něžným oslovením "baculky". A přitom jde o život ohrožující nadváhu.

 

Valentina Těreškovová

Legendární Těreškovová: rudá superstar na oběžné dráze

reklama

reklama