Vykoleduj si švába - zvířena ve vánočních koledách

Koleda, koleda Štěpáne je klasika. Ale slyšeli jste o bahnici v koledě?
Betrém - koledy jsou plné zvířat
Betrém - koledy jsou plné zvířat
http://pixabay.com

reklama

Vánoce, zvířata a koledy

Zvířata se v koledách vyskytují v několika rovinách. První, co si každý z nás vybaví při spojení koleda – zvíře je pravděpodobně volek a oslík dýchající na Ježíška nebo pastuškové, které se svým stádem ovcí běží k Ježíškovi, aby se mu poklonili. Často jsou také zvířata v koledách předmětem daru Ježíškovi

Kráva a vůl

V průzkumu čítajícím přes 400 koled se ve 170 koledách vyskytovalo alespoň jedno zvíře. Zvířata mají zhruba v polovině případů svou roli a vzhledem k jejich počtu se dá říci, že je poměrně významná. Co do počtu jednotlivých druhů je vítězem v průzkumu tur domácí, který byl ve zkoumaných koledách nalezen přesně padesátkrát. Často se vyskytoval společně s oslíkem, se kterým stojí v chlévě a zahřívá svatou rodinu nebo jako předmět daru Ježíškovi ve formě telátka.

Těsně za krávou se umístila ovce, která se objevila v koledách osmačtyřicetkrát. Na rozdíl od krávy se však ovce nachází přímo v chlévě v Betlémě velmi zřídka. Častěji je předmětem daru, či je o ní pouze zmínka díky pastuškům, starajícím se o své stádo. Ovce má v koledách mnoho různých pojmenování, zřídka je zde jako bahnice (stará ovce) a často jako jehňátko či beran.

Již s menším odstupem se za touto těsnou dvojicí umístil osel s počtem záznamů 38. Z těchto záznamů se pouze jednou nevyskytoval v koledě společně s krávou (volem), tato dvojice je tedy v koledách velmi častá. Za zmínku stojí ještě zástupce ptáků, holub, který se ve zkoumaných koledách objevil sedmnáctkrát. Nejčastěji jako zvěstovatel zprávy o narození Ježíška nebo v podobě holoubátka jako dar Ježíškovi.

Ptáci vyhráli

Člověk by neřekl, že nejčastěji zastoupená skupina organismů v koledách jsou ptáci a nikoliv savci. Co do počtu druhů jsme jich napočítali 22 a druhů savců jen 19. Je to pravděpodobně dané tím, že se v několika koledách vyskytuje několik druhů ptáků zároveň a postupně se střídají ve zpívání o narození Spasitele. Přítomnost holuba, hrdličky, kukačky či slepice nás nepřekvapí. V koledách jsme ale také nalezli třeba pěnkavu, špačka, vránu, čížka, vlaštovku či dokonce kanára. I méně početní savci však skýtají několik prazvláštních druhů, například velblouda, vlka, medvěda, myš, lišku nebo jelena.

Pokud ovšem spočítáme nejen jednotlivé druhy, ale sečteme reálné počty zástupců ve skupině, zjistíme, že savci již ptáky výrazně převýší. Dohromady bylo savců nalezeno 202 a ptáků jen 98. Další skupiny výrazně zaostávají. Hmyz byl v koledách nalezen pouze třikrát a konkrétní druh ryby pouze dvakrát.

Text: Vít Bureš

Sup

Byl autor bible ornitolog?

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama