Stará česká pancéřovka se naučila nové triky – ničí, pálí a dusí

Když se řekne „erpégéčko“, většina lidí si vybaví nechvalně proslulou sovětskou pancéřovku RPG-7. V zemích bývalé Varšavské smlouvy však vzniklo mnohem více raketových protipancéřových granátometů.
RPG 75 - 1
RPG 75 - 1
US ARMY

Jedním z nich byla československá pancéřovka přezdívaná familiárně Kobylka. Oficiální označení této poměrně nenápadné a malé zbraně je RPG-75, a přestože už ji čeští a slovenští vojáci používají několik desítek let, většina jejich aliančních kolegů jí považují za novinku. Není divu, do světa se moc nerozšířila, a proto nedosáhla věhlasu právě třeba už zmiňované pancéřovky RPG-7.

Právě díky době svého vzniku dnes v původní podobě nedokáže nabídnout dostatečný výkon jako protitanková zbraň. K tomuto účelu byla zkonstruována, nicméně i tak její kariéra v české armádě nekončí - naopak. Přenosné granátomety s reaktivními projektily či jinak také řečeno lidově pancéřovky, se totiž čím dál častěji používají jako prostředky palebné podpory k ničení rozličných cílů. Jak ukazuje trend od konce 90. let, původně protitankové a protipancéřové zbraně mají nyní mnohem širší možnosti uplatnění. A to platí i pro starou českou kobylku.

Skládací kobylka na jedno použití

RPG-75 patří do rodiny teleskopických pancéřovek. Ty se začaly do výzbroje zařazovat v 60. letech s nástupem mechanizace pěších jednotek prostřednictvím obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty. V jejich interiérech bylo mnohem méně místa než na nákladních automobilech, klasické „dlouhé“ pancéřovky se do nich tedy nehodily. Proto už v 60. letech americká armáda přijala do výzbroje známou teleskopickou pancéřovku M72 LAW, jež si prošla bojovým křtem ve Vietnamu.

M72 byla inspirací i pro experimenty za železnou oponou, a tak v 70. letech vznikla československá RPG-75 nebo polská RPG-76 Komar či sovětská RPG-18 Mucha. RPG-75 vyvíjela Prototypa Brno společně s jejím pozdějším výrobcem Zevetou Bojkovice pod krycím jménem Kobylka, které se pak ujalo i jako přezdívka zbraně. Do výzbroje čs. armády se nová zbraň dostala v roce 1975 pod oficiálním označením 68mm reaktivní protitankový granát vzor 75.

Pancéřovka RPG-7 nikdy nezastará - zde v roce 2005 v rukou iráckého policisty
Autor: LCPL KENNETH LANE/USMC/wikimedia commons Pancéřovka RPG-7 nikdy nezastará - zde v roce 2005 v rukou iráckého policisty

RPG-75 se vyrábí už s vloženým granátem uvnitř, jde tedy o zbraň na jedno použití bez možnosti nabíjení. Díky kompaktním rozměrům se s ní dobře manipuluje, je lehká a snadno přepravitelná, ovšem malá délka by neumožňovala přesnou střelbu. Dostatečnou délku hlavně pro střelbu tak zajišťuje právě teleskopická koncepce. Před odpálením vloženého granátu operátor zbraň odaretuje a vysune do palebné konfigurace. K dispozici má sklopná mechanická mířidla s nastavením vzdálenosti cíle, náběhové terčíky pro střelbu na pohyblivé objekty i dioptrické hledí s nastavením teploty prostředí. RPG-75 váží 3,25 kg, účinný dostřel činí 300 m, maximální má pak hodnotu 750 m.

Kobylka v novém

RPG-75 se stále nachází ve výzbroji české i slovenské armády a nadále se s ní počítá, protože má modernizační potenciál. Dodnes bylo vyrobeno na 180 tisíc kobylek a Zeveta Bojkovice v posledních letech přišla s novými verzemi pro současné bojiště. Jde o vylepšený model RPG-75-M a především moderní varianty RPG-75-TB a RPG-75-MP. Ty si dokonce našly cestu i do zahraničí, když si je pořídilo například mexické námořnictvo nebo elitní speciální jednotka polské armády GROM.

RPG-75-TB a MP jsou opravdu nebezpečné a ničivé moderní prostředky palebné podpory, které si může každý pěšák nést na rameni. TB je verze vybavená granátem s tzv. termobarickou hlavicí, která slouží k ničení zodolněných úkrytů, nepancéřovaných vozidel a především k likvidaci živé síly a to i v uzavřených prostorech. Granát obsahuje vedle klasické trhaviny i kovový prášek, který se vlivem výbuchu trhaviny rozptýlí do okolního vzduchu. Trhavina tak slouží primárně k rozptýlení prášku, její vlastní ničivý efekt je druhořadý.

Kovový prášek následně reaguje se vzdušným kyslíkem, dojde tím k jeho prudkému zapálení provázenému mohutným výšlehem plamenů s oslepujícím efektem. Plameny o vysoké teplotě spalují vše ve svém dosahu, vzniká navíc mnohem silnější tlaková vlna než u běžných trhavin a hořící kovový prášek „vysává“ ze vzduchu kyslík. Pokud by tedy granát zasáhl například zodolněný úkryt, jeho osazenstvo by muselo čelit spalujícím plamenům šířícím se všemi směry, devastující tlakové vlně a ještě k tomu by se udusilo. Aby toho nebylo málo, hlavice obsahuje i vložený zápalný materiál, který se výbuchem rozmetá do prostoru na hořící fragmenty, které zakládají další ohniska požárů.

Nová univerzální kobylka

Konstruktéři Zevety v roce 2012 dokončili vývoj nejnovější univerzální varianty RPG-75-MP, která v sobě kombinuje původní protipancéřovou kobylku s termobarickou verzí TB. Nový granát má efekt kumulativní i termobarický, lze jej tedy použít i proti pancéřovaným vozidlům. Dokáže pomocí kumulativního paprsku proniknout pancířem o síle 150 mm (původní protitankový granát probíjí pancíř o tloušťce 330 mm) a ničiví účinek pak znásobí termobarická složka. Kobylka tak má ještě širší možnosti použití než dosud, i když její původní protitankové určení ustoupilo do pozadí či spíše zmizelo úplně.

Velkou výhodou je i to, že na nové verze lze upravit původní RPG-75. Česká armáda toho využívá a nechává u výrobce během repasí vyměňovat původní protipancéřové granáty za nové termobarické či kumulativně-termobarické. Za zlomek ceny tak má k dispozici moderní a snadno přenositelné palebné prostředky pro pěší jednotky, navíc vyráběné českým průmyslem. Vedle toho má armáda ve svém arzenálu ještě tři cvičné typy, konkrétně to je RPG Šk-75, který slouží k nácviku obsluhy a také RPG Nh-75, jenž se používá k procvičování míření a činnosti při střelbě. Vlastní střelbu pak vojáci cvičí s typem RPG-75 Cv. Ten má uvnitř odpalovacího pouzdra místo protipancéřového granátu instalovánu vložnou hlaveň, ze které se vystřelují pistolové projektily ráž

DP

reklama