Český super-radar: Ruské bombardéry uvidí už nad Ukrajinou!

Češi a Slováci společně postaví nový super-radar schopný slídit i daleko za hranicemi.
Český super-radar - Obrázek 3
Český super-radar - Obrázek 3

reklama

Vzdušný prostor Česka i Slovenska hlídají zastaralé dvoudimenzionální radary pocházející ještě z dob Varšavské smlouvy. Sice se jim dostalo částečné modernizace, ale už je čas, aby se odebraly do výslužby.

Česká armáda už mnoho let řeší otázku, čím nahradit staré sovětské 2D radary P-19 a P-37, které dodnes tvoří páteř protivzdušné obrany státu. Armáda už dlouho chce nové třídimenzionální radary středního dosahu (patřící do kategorie MADR), jenže jako vždy jsou problémem peníze, ale také výběr vhodného typu. Česká armáda totiž nechce troškařit a má docela vysoké požadavky. Nový radar musí být vysoce mobilní a vejít se do jednoho standardního kontejneru. Tak jej budou moci vojáci umístit na jeden nákladní automobil a snadno jej přepraví středním transportním letounem, jako je například C-130 Hercules.

Rozhodující je i čas. Rozvinutí nového 3D radaru nemá trvat déle než dvě hodiny a zapnutí nesmí překročit 5 minut, přitom armádní plánovači nechtějí žádnou další techniku potřebnou k rozvinutí radaru, tedy žádné jeřáby, zdviže, výtahy atd. Hlavními parametry jsou samozřejmě dálkové a výškové dosahy radaru a schopnost detekovat cíle. Česká armáda chce radar s dosahem 250 km v přehledovém režimu a 100 km v režimu detekce malých cílů, maximální výškový dosah má činit 30 km, malé cíle letící ve výšce 100 m pak musí radar zjistit ve vzdálenosti alespoň 35 km. Jak je patrné, armáda posadila laťku požadavků notně vysoko a to znamená, že není moc z čeho vybírat ani u renomovaných výrobců.

 

Příležitost se tedy naskytla pro české a slovenské firmy a ty se jí chytily. V polovině března pět českých a slovenských společností podepsalo memorandum o vývoji a výrobě nového 3D radaru středního dosahu, který dostal pojmenování ReUNION. Zájem o něj má jak česká, tak i slovenská armáda a půjde bezesporu o největší česko-slovenský zbrojní projekt od rozdělení federace, dokonce o jeden z nejlepších radiolokátorů ve své kategorii na světě. ReUNION bude multimodový digitální 3D radiolokátor vhodný nejen pro protivzdušnou obranu, ale také pro radiotechnické vojsko.

Kdo za tím stojí?

Na vývoji radaru se bude podílet firma RETIA, která už české armádě i zahraničním zákazníkům dodala množství modernizovaných i nových digitálních radarů či protiletadlových raketových systémů a systémů velení. Dalším českým zástupcem je ELDIS, firma která se rovněž zabývá vývojem radiolokačních prostředků pro civilní řízení letového provozu i protivzdušnou obranu. Na vývoji ReUNIONu se bude podílet i kopřivnická Tatra, která dodá speciální vozidla a také dvě slovenské zbrojní a výzkumné společnosti – VOP Slovakia a Elektrotechnický výskumný a projektový ústav Nová Dubnica.

Česká armáda rozeslala své požadavky na radar středního dosahu různým výrobcům už v roce 2012, přičemž zájem má o šest až deset kusů v celkové sumě kolem 3,5 miliardy korun. Ovšem parametry nabízených radarů neodpovídaly představám armádních špiček. Proto se iniciativy chopily zmiňované firmy, které nový radar vyvinou jako strategickou zakázku pro českou i slovenskou armádu. Z tohoto důvodu nemusí proběhnout žádné výběrové řízení a první exemplář ReUNINONu by mohla česká armáda získat už v roce 2016. Krátce nato by měl dorazit i první ze čtyř zamýšlených radarů na Slovensko. Je už nyní jisté, že počet radarů pro obě armády nezajistí ziskovost celého projektu, jeden radar by měl stát kolem 320 milionů korun, ovšem jeho parametry z něj dělají velmi atraktivní vývozní artikl. A to o to více, když si uvědomíme, že naprostá většina členských států NATO, které dříve patřily do Varšavského paktu, používá stejné obstarožní sovětské radary jako česká a slovenská armáda.

Jak to bude fungovat?

ReUNION je třídimenzionálním radarem, tedy bude moci okamžitě dodávat digitální informace o poloze i výšce cíle. Staré 2D radiolokátory dokázaly pouze zjistit polohu letícího objektu, nikoliv jeho výšku, k tomu sloužily samostatné výškoměry. Ty jsou však natolik zastaralé, že se jejich data nedají převádět do digitální podoby, takže je nelze poskytovat v reálném čase prostřednictvím digitálního velícího systému všem složkách protivzdušné obrany. Data z ReUNIONu budou mít okamžitě k dispozici nejvyšší velitelé i třeba jednotliví střelci přenosných či mechanizovaných protiletadlových kompletů. Nový česko-slovenský radiolokátor však bude schopen přijímat i informace z palubních systémů letících letounů. Jen pro srovnání, zatímco jeden ReUNION uveze jedna tatra T-815-7 s podvozkem 8x8, dosud používané sovětské radary vyžadují sedm nákladních vozidel, jeden tahač a jeřáb pro montáž. Rozvinutí pak trvá celý den, oproti dvěma hodinám u ReUNIONu.

Přehledový dosah 250 km pokryje celé území České republiky, nasazení několika ReUNIONů u českých hranic tak umožní „vidět“ i daleko za ně, což může být velmi výhodné při nasazení v krizových a válečných oblastech. Například ReUNION nainstalovaný u slovensko-ukrajinských hranic umožní kontrolu jedné čtvrtiny ukrajinského území, což je dostatečná prevence vůči případné činnosti ruských letadel nad Ukrajinou.

 DP

reklama

reklama