Co by, kdyby: jak by mohly vypadat dějiny, kdyby...

Jak by vypadal náš svět, kdyby slavný Markus Antonius v bitvě u Actia neprohrál?
Kleopatra (z Asterixe)
Kleopatra (z Asterixe)

reklama

Na nalezišti v biblické Betsaidě našli izraelští archeologové bronzovou minci s portréty Kleopatry a vojevůdce Marka Antonia. Mince o váze 7,59 gramu byla ve zbytcích domu z prvního století u Galilejského jezera. Peníze s portréty tohoto mileneckého páru jsou mimořádně vzácné, našlo se jich ve světě zatím pouze šest. Izraelští historici, které oslovil deník Haarec, nález vykládají nejenom z pohledu propojení Říma s Egyptem, ale také Kleopatry s Herodem Velkým.

Betsaida leží na břehu Galilejského jezera. Mince, která spočívala v troskách starého domu, byla vyražena v přístavním Akku buď koncem roku 35 nebo na začátku roku 34 před naším letopočtem. Není dokonale kulatá, v průměru má 21 až 23 milimetrů. Na jedné její straně je podobizna jednoho z nejmocnějších mužů tehdejšího světa Marka Antonia, na druhé poslední egyptské panovnice Kleopatry a také řecká slova "od lidu z Ptolemaia".

Ptolemaios je řecký název pro Akko. Město bylo založeno ve 3. století před naším letopočtem a nazváno podle panovníka Ptolemaia II. V části popisující cesty prvních křesťanů vedených Pavlem se o městě pod tímto názvem zmiňuje Nový zákon.

Bournovo ultimátum

Bourneova realita aneb Historie vymývání mozku

Mince byla vyražena zhruba 250 let po založení města, v době největší slávy Marka Antonia a jeho soupeře Oktaviána, řekl Rami Arav, ředitel týmu vědců, kteří se vykopávkám v Betsaidě věnují.

Láska a válka

Ve městech na Blízkém východě se za starověku často razily mince s portréty lidí, kteří byli právě u moci. Ta s dvouportrétem podle Arava možná vznikla po vítězství Marka Antonia nad Parthy, tedy národem, který žil v dnešním severním Íránu a v Arménii. Dobyté území pak věnoval Kleopatřiným synům, dceři Seléné dal Kypr. Kleopatřin portrét byl nalezen i na mincích vyražených ve městech ležících severně do Akka, na pobřeží dnešního Libanonu.

Marcus Antonius byl v té době do Kleopatry stále velmi zamilovaný a v Alexandrii uspořádal po svém vítězství falešný triumfální pochod, jaký se vždy pořádal po dobytí nějakého území v Římě. Kdyby roku 31 před naším letopočtem neprohrál s Oktaviánem bitvu u Actia, mohla se historie západní civilizace od té současné dramaticky lišit, soudí Arav.

Souboj před branami Tróji

Největší archeologický objev všech dob: Trója odkrývá záhady dodnes

"Můžeme se pouze dohodovat, co by se dělo, kdyby hlavním městem římské říše nebyl Řím, ale Alexandrie. Než Augustus (Oktavián) z Říma učinil mramorové město, bylo to nevýrazné místo s domy z nepálených cihel. A mohlo zůstat tímto nedůležitým místem na nevýznamném italském poloostrově, někde na západě, kde podle starých Řeků žili démoni a obři," spekuluje Arav.

K dalším dotazům, kam by svět směřoval v případě, že by centrem starověkého světa byl severní Egypt, dodal: "Nejsem si jist, zda bychom dnes nevzývali kočky nebo nestavěli pyramidy. Význam Řeků by byl ale mnohem větší a možná by Evropa nezažila v 15. století vzestup, jaký jsme zaznamenali, kdo ví." Jenomže Antonius bitvu prohrál a 11 měsíců po ní si vzal život.

V Betsaidě se našly i jiné mince z Akka, což svědčí o čilém obchodním kontaktu mezi mezinárodním obchodním střediskem, jakým Akko tehdy bylo, a Betsaidou, která měla význam místní. Podle Nového zákona Ježíš právě tam vyléčil slepého muže a nakrmil zástupy. Aravův tým tam ale pátrá po ještě dávnější historii - hledá zbytky po lidech, kteří tam žili ještě o několik tisíciletí dříve. V době, kdy tam bylo středisko království Gešur, z někoho pocházela jedna z manželek krále Židů Davida, Maaka.

Všichni vrstevníci své doby

Doktor Donald Ariel, který vede v izraelském úřadu pro památky oddělení mincí, vzácný nález "mince s milenci" vykládá ještě z další stránky. Dokládá spojitost mezi Kleopatrou a mužem, který na minci není, i když je s touto oblastí spojován stejně jako Ježíš - s Herodem Velkým. Kleopatře se totiž podařilo přimět Marka Antonia, aby Heroda přinutil přenechat jí plantáže myrhovníku. Coby správce Judeje pověřený Římem neměl Herodes na vybranou, i když se mu prý podařilo pozemky si od Kleopatry znovu pronajmout a stále z nich mít zisk.

Archeologie pod mořem

Objev století: archeologové našli nejstarší přístav světa

Avšak na rozdíl od Julia Caesara i Marka Antonia se Herodes dokázal ochránit před Kleopatřinými úskoky a zbytek svého království si udržel. Vítězi bitvy u Actia, Oktaviánovi, se prý svěřil, že Markovi Antoniovi radil, aby Kleopatru zabil. To by pomohlo ukončit občanskou válku, která po vraždě Julia Ceasara sužovala Řím.

ČTK

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama