Chcete pojmenovat pražské slůně? Máte možnost

Vyberte jméno pro naše nové slůně – přispějete tím na výstavbu nového pavilonu goril, který nebude ohrožen povodněmi.
Další slůně v pražské ZOO - radostná událost v pražském sloninci
Další slůně v pražské ZOO - radostná událost v pražském sloninci
Zoo Praha

reklama

Dne 7. října 2016 se v Zoo Praha narodil sloní sameček – letos již druhé slůně, které bylo v Praze nejen narozeno, ale i počato.

Úspěch velikosti slona. Tedy slůněte

Pro pražskou zoo se jedná o nebývalý chovatelský úspěch. Chov slonů zde započal již roku 1933, narození "stoprocentně pražských slůňat" jsme se ale dočkali až letos. Tento pokrok má jednoduché vysvětlení. V roce 2013 se nám i díky mnohým příznivcům z řad veřejnosti podařilo postavit zcela nový pavilon a co do prostoru velkoryse pojaté Údolí slonů. Vysoký standard, který vybudovaný komplex nabízí, byl pak – spolu s nesporným kreditem Zoo Praha ve světě – základním předpokladem pro příchod nových sloních samic a samců, které se podařilo získat přímo ze země jejich původu – ze Srí Lanky.

Co je ale zcela zásadní, nový pavilon slonů již stojí mimo zónu ohroženou povodněmi, a tak se trojská slůňata rodí v bezpečí. Ostatně, jak se jim daří, můžete sledovat na osmi kamerách.

[[nid:]]

Slůňata se již rodí v bezpečí, gorily tuto jistotu stále nemají

Z toho důvodu bychom rádi u příležitosti radostných událostí v Údolí slonů poukázali na nebezpečí, které stále hrozí dalšímu stěžejnímu živočišnému druhu, který Zoo Praha chová – gorilám nížinným. Stávající pavilon goril byl, bohužel, nešťastně postaven v nejnižším bodě areálu zoo. V roce 2002 dosáhla hladina řeky takové úrovně, že bylo nutné zvířata evakuovat na člunech. Další rána a stres pro gorily znamenala povodeň 11 let poté, během které jsme museli gorily včetně mláďat evakuovat do povodňové věže.

Zoo Praha proto plánuje postavit gorilám nový pavilon v horní části zoo mimo zónu ohroženou povodněmi. Pavilon bude situován za výběhy Afrického domu a stavba je důsledně navržena tak, aby nenarušovala krajinný ráz Troji a okolí Sklenářky. Celý objekt bude zapuštěn do okolního terénu a obsypán vytěženou zeminou. K neviditelnosti pavilonu přispěje též zatravněná střecha. Díky novému pavilonu goril bude zlepšena i dopravní obslužnost zoo. Bude zde otevřen nový vchod, který umožní lepší přístup do zoo.

Jména ze kterých lze vybírat:

Hanno

Hanno byl vzácný bílý slon indický, kterého vyzdobeného zlatým brokátem se stříbrnou truhlou na hřbetě daroval v roce 1514 král Manuel I. Portugalský papeži Lvu X. Za tento vzácný dar získal král od papeže posvěcení k portugalské svrchovanosti na právě objevených „ostrovech koření“ (dnešní Moluky) v Indonésii. Hanno se stal velkým oblíbencem papežského dvora a po několik let vystupoval ve slavnostních procesích. Papež Lev X. si slona natolik oblíbil, že mu po smrti nechal namalovat pietní fresku od věhlasného umělce Raffaela Santiho a sám Hannovi složil epitaf.

Nandimithra

Nandimithra byl nejznámější a nejsilnější z „deseti obřích válečníků“, kteří bojovali v armádě sinhálského krále Srí Lanky Dutugemunua ve válce vedené v letech 205 až 161 př. n. l. s tamilským princem Elarem. Říkalo se, že Nandimithra měl sílu deseti slonů a že byl nejzkušenějším mahutem válečných slonů z celé Dutugemunuovy armády. Slavného slona Kandulu dokázal porazit holýma rukama. Kandula proto choval vůči Nandimithrovi zášť. Ta však skončila ve chvíli, kdy Nandimithra slonovi při jedné bitvě zachránil život.

Rudolf

Rudolf II. Habsburský byl stejně jako jeho otec Maxmilián II. (podle něhož je pojmenováno naše první "stoprocentně pražské slůně") velkým milovníkem exotické zvěře. Zasloužil se o vrcholný rozkvět tzv. zvířetnic – obdoba dnešních zoologických zahrad a královských obor na území Prahy. V místech, kde se dnes nacházejí zahrady Pražského hradu, parky Hvězda a Stromovka až po dnešní Císařský ostrov v Troji tak byla chována neuvěřitelná škála zvířat zahrnující lvy, gepardy, tygry, levharty, vlky, antilopy, velbloudy, řadu exotických ptáků a plazů a snad i orangutana.

O sloní jméno se jméno hlasuje na stránkách ZOO

reklama

Tento článek najdete v těchto speciálech

reklama