Zlom San Andreas je v kritickém stavu. Hrozí obří zemětřesení a nevyčíslitelné škody

Američané sedí na tektonické časované bombě. Zemětřesení od zlomu San Andreas jim hrozí neustále.
Zlom San Andreas
Zlom San Andreas
John Wiley

reklama

Ředitel kalifornského Southern California Earthquake Center Thomas Jordan přišel s oznámením, které nahnalo strach všem obyvatelům tohoto amerického státu. Podle něj je zlom San Andreas v kritickém stavu a může kdykoliv způsobit silné zemětřesení. A dokonce spočítal, jak gigantické škody tato katastrofa způsobí.

V čem je problém? V zemětřesení

Zlom San Andreas je tektonický zlom, který odděluje západ Kalifornie od kontinentálních USA. Je to klasický zlom takzvaného transformního typu: to znamená, že se vyznačuje pohybem dvou zemských desek vedle sebe. A tento pohyb vyvolává tření, které zase způsobuje zemětřesení.

San Andreas je obrovský, jeho trhlina měří na délku asi 1 200 kilometrů a je tvořena soustavou trhlin širokou až 200 kilometrů. Už způsobil obří škody, když se o něm veřejnost poprvé dozvěděla při zemětřesení roku 1906 – jeho epicentrum bylo v San Franciscu a vyžádalo si nejméně tři tisíce lidských životů.

Podle vědců není tsunami z filmu San Andreas fyzikálně možná
Autor: Warner Bros. Podle vědců není tsunami z filmu San Andreas fyzikálně možná

Podle nové zprávy geologů je problém v tom, že od roku 1857 nedošlo v jižní části tohoto zlomu k žádným větším uvolněním napětí. Kromě výše zmíněné události v San Franciscu před sto lety a dalších silných otřesů roku 1989 s epicentrem v Loma Prieta se ale žádné další větší otřesy nekonaly – jižní část je jimi nedotčená v podstatě úplně. A to znamená, že se nemůže nahromaděná energie uvolnit: čím déle bude toto napětí potlačované, tím více energie se do něj uloží – a tím silnější pak budou budoucí otřesy. Vědci tedy vědí, že další zemětřesení, k němuž v Kalifornii dojde, bude „To velké“. 

O jak velké zemětřesení půjde?

Návodný je do určité míry katastrofický snímek San Andreas. V něm má otřes půdy magnitudo 9.0 – nic takového Severní Amerika v době, co tam žijí lidé, nezažila. Podle geologů ale k tak katastrofální situaci nedojde, otřesy podle nich budou mít sílu „jen“ 8.0, ale pokud k nim dojde v nejbližší budoucnosti několika dalších let, pak by mohla mít magnitudo dokonce jen 7.0. Tento rozdíl sice vypadá jako velmi drobný, ale ve skutečnosti je obrovský: zemětřesení se silou 9.0 totiž uvolní 32krát více energie než to o síle 8.0 a dokonce 1 000krát více než to o síle 7.0.

Takto si zkázu v San Andreas představují hollywoodští filmaři:

Nerealistická je také situace z filmu, kdy dojde vlivem zemětřesení k silné tsunami. Zlom naštěstí nemá pod vodou dostatečně velkou část, takže je výše popsaný scénář nejen nepravděpodobný, ale z hlediska fyziky dokonce prakticky nemožný. I tak ale modely předvídají, že toto „Velké“ zemětřesení bude katastrofální. Model Americké geologické služby počítá se silou 7.8, kdy dojde k pohybu desek o 2–7 metrů. Takové otřesy postihnou 966 silnic, 90 optických kabelů, 39 vedení plynu a 141 elektrických tras. 

Celkové škody dosáhnou 33 miliard dolarů, v přepočtu 660 miliard korun. Přičemž moderní budovy budou postižené méně než ty starší, které jsou vůči otřesům půdy citlivější. Zásadní bude, kdy k zemětřesením dojde: pokud to bude během suchého léta, problém může být ještě mnohem větší. Exploze plynu a další poškození povede totiž k rozsáhlým požárům, které se mohou vlivem sucha rychle šířit. Kalifornie je sice jedním z nejlepších míst pro život s nejvyšší kvalitou života, ale stejně se zdá, že jejím obyvatelům není moc co závidět…

reklama

reklama