Vědci objevili život celý kilometr pod antarktickým ledem

Vědci spustili kameru vrtem skrz antarktický ledovec a zjevily se jim neznámé organismy.
Jak vypadá život hluboko pod ledem?
Jak vypadá život hluboko pod ledem?
istock.com

reklama

Houby pod ledem

Nejnovější objev, který vědce fascinoval, jsou houbám podobné organismy, jež se objevily po spuštění kamery skrz vrt na západní okraji Antarktidy. Vědci si pomáhali horkou vodu, kterou museli roztavit zhruba 20 tun ledu do téměř kilometrové hloubky. Teoreticky je možné odebrat konkrétní vzorky organismů, byť jde o technicky náročnou operaci, neboť díra v ledu velmi rychle zamrzá. Mořský biolog Huw Griffiths k nejnovějšího objevu (viz video níže) říká, že vědci „nemají ponětí o jaké organismy se jedná“. Teoreticky je toto místo bez živin a v naprosté tmě.

Život jako na Saturnových měsících

Vody ukryté pod kilometry ledu byly považovány za extrémně uzavřené a pro život v podstatě nepřístupné prostředí. Louis-Alexandre Couston a Martin Siegert, autoři studie, která vyšla v prestižním Science Advances, je z hlediska „životaschopnosti“ přirovnávají k mimozemským podmínkám, jaké mohou vládnout v podpovrchových jezerech na měsících Jupiteru či Saturnu. Tato myšlenka ukazuje směrem k astrobiologii, a proto jsou zdejší objevy mimořádně cenné.

Ukázalo se, že se vody (alespoň některých z jezer) mohou turbulentně promíchávat a jsou obohacené o živiny a kyslík z nadložního ledu. I v naprosté tmě a v téměř bez možnosti výživy zde existují mikrobiální společenství. Nejspíše se jedná o chemoautotrofy, tedy organismy, které nepotřebují sluneční světlo a „živí“ se prvky z geologického podloží či sedimentu. Extrémně zjednodušeně řečeno – požírají kameny. A právě díky nehostinnosti prostředí byl objev hub tak překvapivý.

Proč nezmrzne voda pod ledem

Jak mimochodem může existovat voda po stovkami metrů ledu? Každého určitě napadne, že ani u nás nepromrzají rybníky až ke dnu, což je dáno rozdílem hustoty vody kapalné a zmrzlé (ledu). Voda je nejhustší při teplotě 3,984 °C – v takovém stavu klesá ke dnu rybníků a led tvořící se nahoře je izolantem. V případě Antarktidy jsou pak ve hře ještě další faktory. Obrovský tlak stovek metrů ledového příkrovu snižuje bod mrznutí vody, naopak zespoda přichází geotermální teplo, jež vodu přihřívá. Pod ledový štítem Antarktidy přitom leží stovky jezer, která jsou z vědeckého hlediska v zásadě neznámá. A jak se zdá, některá z nich mohou kypět životem.

reklama

reklama