Jak bude Země vypadat za 250 milionů let? Animace ukazuje, jak se Austrálie přesune do Číny

Už za několik milionů let bude úzký Panamský průplav k ničemu – Jižní Amerika se totiž oddělí od středoamerické šíje a zamíří k Africe. Rusko přijde o Kamčatku, která se odtrhne od Asie a spojí se s Aljaškou. Austrálie se vydá na severozápad, zdemoluje Indonésii a přistane někde v oblasti Pekingu. A Středozemní moře? Na to se radši ani neptejte…
Jak bude vypadat planeta Země za 250 milionů let?
Jak bude vypadat planeta Země za 250 milionů let?
youtube.com / Tech Insider

reklama

Všichni víme, že podle teorie deskové tektoniky je vnější plášť Země (litosféra) rozdělen na několik desek, které pomalu klouzají po vrstvě pod nimi, zvané plastická astenosféra. To znamená, že se v průběhu času spojováním nebo oddělováním kontinentů povrch Země pomalu mění, což pochopitelně vyvolává otázku, jak bude Země vypadat za miliony let.

Směřuje Země k novému superkontinentu?

Veterán mezi geology a paleografy, americký profesor Christopher R. Scotese, který se už proslavil svými projekcemi pohybu kontinentů v dávné minulosti Země, na vtíravou otázku nabízí odpověď. Jeho animaci pohybu kontinentů v příštích 250 milionech let v závislosti na pohybu litosférických desek (a také vzhledem k oteplování klimatu) si prohlédněte zde:

Jak vidíte, Scotese předpokládá, že se dnes známé kontinenty postupně znovu spojí do jediné superpevniny, kterou on sám nazývá Pangea Proxima. K tomu má dojít za 250 milionů let a zřejmě půjde o finální fázi pohybu litosférických desek.

Profesor Scotese dnes působí v Ústavu věd o Zemi a životním prostředí na soukromé Severozápadní univerzitě v Evanstonu ve státě Illinois. Studiu pohybu litosférických desek se věnuje dlouhodobě a je spoluautorem více než stovky vědeckých publikací.

reklama

reklama