Světové zásoby pitné vody klesají a krize se prohlubuje, varují vědci

Jeden ze čtyř lidí z celosvětové populace žije v místech s akutním nedostatkem pitné vody. Situace se neustále zhoršuje.
Chraňme každou kapku vody
Chraňme každou kapku vody
pixabay.com

reklama

Voda není… a bude hůř

Skutečnost, že lidstvo čelí neustále se snižujícím zásobám pitné vody, je všeobecně známa a většina nejen odborné populace se snad shoduje v tom, že tuto situaci je nutné řešit. Ovšem podle studie publikované 6. srpna tohoto roku vědci z World Resources Institute ve Washingtonu, D.C. je situace horší, než se původně předpokládalo.

Studie mimo jiné uvádí, že celkem 17 zemí včetně Indie, Izraele a např. Eritreje vyčerpá ročně více než 80 % svých zásob pitné vody. V čem je tento stav tak alarmující? V těchto zmíněných sedmnácti zemích totiž žije přibližně čtvrtina ze 7,7 miliardy lidí na Zemi.

Rutger Hofste k tomu dodává: „Pokud v by v těchto zemích došlo k výraznému zvýšení populace v kombinaci např. s katastrofálním suchem, mohly by se nejen městské aglomerace, ale i venkov ocitnout v situaci, kdy nebudou mít téměř žádnou vodu pro své obyvatelstvo. Tento katastrofický scénář se začíná s ohledem na populační křivku a změny klimatu jevit jako čím dál tím více reálný.“

Viktoriiny vodopády
Autor: Marco Polo Viktoriiny vodopády

Statistika nuda je, ale bez ní se nehneme dál

Tým vědců z World Resources Institute analyzoval pomocí speciální online aplikace statistická data o spotřebě vody v domácnostech, průmyslu a zemědělství z let 1961 až 2014. Do výpočtů byly zahrnuty i údaje o dodávkách vody z povrchových zdrojů a nádrží. Dříve používaný model označovaný jako „Atlas“ počítal jen s dodávkami vody z běžného vodovodního řadu. Z tohoto důvodu byla data značně zkreslená a dávala mylnou představu o celkových zásobách pitné vody na Zemi.  

Potvrdili jsme, že spotřeba vody úzce souvisí se změnami klimatu a nárůstem lidské populace,“ vysvětluje Rutger Hofste a dodává: „Spotřeba vody se zvýšila o 250 % z 1888,7 km3 v roce 1961 na 4720,8 km3 v roce 2014.“ 

Stromy v poušti
Autor: pixabay.com Stromy v poušti

Ze zjištěných výsledků studie jasně vyplývá, že pokud lidstvo nezačne efektivně řešit problémy s globálními změnami klimatu, nárůstem populace a snižujícími se zásobami pitné vody, pak se v blízké budoucnosti nejspíš dostane do situace, kdy čtvrtina populace nebude mít dostatek vody pro běžnou spotřebu a i v ostatních zemích nebude situace vůbec snadná. 

Text: David Hainall 

reklama

reklama