Největší tvor na Zemi objeven. Je větší než plejtvák

Univerzita v Manchesteru zveřejnila zprávu o nálezu pozůstatků jednoho z největších zvířat, které kdy žilo na planetě Zemi.
fosilie ichtyosaura
fosilie ichtyosaura
archiv

reklama

Obří vodní plazi Velké Británie

Psal se 9. duben tohoto roku, když světlo světa spatřila tisková zpráva Univerzity v Manchesteru a informovala o unikátním objevu čelistní kosti obřího ichtyosaura, jenž žil na naší planetě někdy před 205 miliony lety. Příběh je o to pikantnější, že se nejspíš jedná o pozůstatky vůbec největšího tvora, který kdy žil na planetě Zemi. Existence obřích plazů na území dnešní Velké Británie se stala vskutku dlouhým a vášnivým sporem, jenž se po 150 letech zdá v tuto chvíli díky novému nálezu definitivně vyřešen.

Pravěké mořské příšery - ichtyosaurus
Pravěké mořské příšery - ichtyosaurus

Převratný nález učinil již v květnu roku 2016 paleontolog Paul de la Salle na pláži v Lilstocku v hrabství Somerset. O svém objevu později řekl: „Při prvním pohledu vypadala kost jako kousek skály. Při podrobnějším ohledání jsem rozpoznal typické drážky a kostní strukturu. Bylo zřejmé, že se jedná o čelistní kost z ichtyosaura.“ Paul de la Salle kontaktoval své kolegy a odborníky na ichtyosaury Deana Lomaxe z University of Manchester a profesorku Judy Massare ze Suny College v USA. Studium nově objevených vzorků mohlo začít. K týmu se připojil ještě Ramus Galloise, přední odborník na stratigrafii a určování stáří kosterních pozůstatků.

Větší než plejtvák?

Závěry Deana Lomaxe a profesorky Massare popisují nalezené vzorky jako „neúplně pozůstatky dolní čelisti obrovského ichtyosaura“. K porovnání použili kosterní pozůstatky podobného vodního plaza druhu Shonisaurus sikanniensis, které jsou uloženy v kanadském paleontologickém muzeu Royal Tyrrell v Albertě. Tento prehistorický tvor dorůstal délky kolem 21 m. Nalezené kosti vykazují celou řadu shodných znaků. Nicméně se v mnohém liší a vědci se domnívají, že by se mohlo jednat o doposud neznámý druh.

Porovnání velikosti nově objeveného ichtyosaura s člověkem
Autor: Wikipedia commons Porovnání velikosti nově objeveného ichtyosaura s člověkem

Dean Lomax ve své zprávě mimo jiné uvedl: „Vzhledem k tomu, že byl nalezen jen malý kus čelisti, je velmi obtížné odhadnout velikost zvířete. Nicméně ve srovnání s druhem Shonisaurus sikanniensis můžeme předpokládat, že toto zvíře mohlo být minimálně o 25 % větší.“ Jednoduchým výpočtem se tak dostáváme k číslu dosahujícímu 27–30 m a to už přesahuje délku dnes žijících plejtváků obrovských. Bohužel stále máme k dispozici jen velmi málo kosterních pozůstatků, které by mohly potvrdit, nebo vyvrátit současné domněnky.

Nález Paula de la Salla nutí k zamyšlení a přehodnocení dosavadních názorů na existenci gigantických plazů omezujících se převážně na souš. Nově popsaný dinosaurus prokazatelně žil a lovil ve vodě. Dean Lomax dále řekl: „Obávám se, že objev Paula de la Salla zůstane dlouho nepřekonaný. Učinili jsme celou řadu závěrů a dospěli jsme k závěru, že zvíře, jemuž patří kosterní pozůstatky z Lilstocku, bylo mnohem větší než doposud známé druhy ichtyosaurů. Abychom se však posunuli v poznání života a těchto zvířat, potřebujeme nález kompletní kostry. To se snáze řekne, než udělá.

Text: David Hainall

reklama

reklama