Nečekaný objev: kolonie korálových polypů se živí plasty a přitom samy sebe ženou do záhuby

Na plastu není nic chutného ani výživného. Přesto jim koráli dávají přednost.
Krára podmořských polypů
Krára podmořských polypů
http://pixabay.com

Moře plastu

I když je snaha vyrábět samoodbouratené, tedy biodegradibilní plasty, klasické umělé hmoty, které bez nadsázky vydrží věky, stále ještě vedou. A zamořují planetu. Své o tom ví ostrov Silafuši, který byl vyčleněn jako skládka pro jinak půvabné maledivské souostroví. Plasty se čím dál více stávají ohrožením mořského ekosystému. A nejedná se jen o volně se vznášející se igelitové či mikrotenové sáčky, které působí smrt želvám, které je pozřou v domnění, že se jedná o medúzy.

Krmení korálů

Vědci ze severokarolínské Duke University se rozhodli pro zajímavý experiment. Několik měsíců nabízeli společenstvu korálových polypů k „jídlu“ maličkaté kousky plastu. Ukázalo se, že ti jim dávali přednost před například stejně velkými zrnky písku. Mezi nabízenými „dobrotami“ byl mimo jiné i polystyren i polyvinylchlorid. Plasty jsou samozřejmě nestravitelné, což v případě polypů znamenalo vyvržení pozřeného materiálu po zhruba osmi hodinách, ale v některých případech zůstaly uvnitř těl i déle než 24 hodin. To ale v praxi znamená, že se narušuje „životospráva“ organismů a následně může dojít k jejich vyhladovění a v extrémním případě i smrti. Celý pokus vědci popsali v odborném Marine Pollution Bulletinu.

Korál druhu  Dendrogyra cylindricus,
Korál druhu Dendrogyra cylindricus,
Wikimedia Commons

Plastová chuť

Pro lidské chuťové papily asi nemají plasty žádnou chuť, ale koráli to vidí jinak. Jelikož žádné chuťové papily v „lidském“ slova smyslu nemají, ochutnávají svou potravu pomocí chapadélek a analyzují chemickou stopu budoucího sousta. Jejich plastová chemická stopa vyloženě polypy lákala, protože když byl nabízený kousek plastu zakryt kolonií bakterií, tak náhle přestal být atraktivní. „Musíme vzít v úvahu nejen členitost a velikost plastu, ale taky jeho chuť. Jde o další z faktorů, který ohrožuje mořský život,“ upozorňuje Alexander Seymour, vedoucí vědeckého týmu.

Text: Topi Pigula

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama