Proč nemá stonožka nikdy sto nohou?

České pojmenování stonožek je zcela mylné.
Scutigera coleoptrata
Scutigera coleoptrata
Bruce Marlin

reklama

Mnohonohé stonožky

Laik si tyto bezobratlé často plete. Jak se tedy pozná stonožka od mnohonožky? Základní identifikační znak je v podstatě dost jednoduchý. Každá mnohonožka má tělním článku 2 páry nohou, zatímco stonožka jen jeden. Ne, nemusíte jít do lesa prohrabávat hrabanku, kde byste některý z druhů pravděpodobně našli. Stačí se podívat na obrázek níže, kde mnohonožky najdete vlevo.

Mnohonožky a stonožky
Autor: Millipede: Drago Mnohonožky a stonožky

 

Zároveň je stonožka dravá, takže například dokáže ulovit mnohonožku, zatímco mnohonožka je dekompozitor, tedy „rozkladač“. Na metru čtverečném jich (stonožek a mnohonožek) můžete najít až stovky. „Všechny stonožky mají vespod hlavy umístěny kusadlové nožky (forcipuly), pomocí nichž uchvacují nebo koušou kořist. Navíc forcipuly obsahují jedové žlázy produkující jed k ochromení nebo usmrcení kořisti. Forcipuly neslouží jen k lovu kořisti, ale i k obraně před predátory,“ píše Martin Růžička ve své bakalářské práci zaměřené na potravní ekologii stonožek a dodává, že „ponožky patří mezi půdní makrofaunu a společně s pavouky, dravými roztoči a brouky jsou řazeny do trofické úrovně predátorů prvního řádu.

Stonožka s vajíčky
Autor: Oregon Caves National Monument Stonožka s vajíčky

Jak mnohonohá je stonožka

A jaký je definitivní počet nohou u stonožky? Odpověď dává Martin Ružička a Ivah H. Tuf v časopise Vesmír: „Počet končetin je variabilní mezi jednotlivými řády a také v rámci některých z nich; dospělci mají od 30 nohou (řády Lithobiomorpha, Scutigeromorpha a Craterostigmomorpha) do 382 (fidžijská zemivka Gonibregmatus plurimipes)“. Celý vtip je v tom, že všechny stonožky mají lichý počet článků a na každém z nich mají 2 nohy (na rozdíl od mnohonožek, kde jsou 4 – tedy 2 páry). Pokud má stonožka lichý počet tělních článků, tak nejbližší číslo ke stovce nožiček je 49 článků, tedy 98 nohou. Nebo 51 článků, tedy 102 nohou. Takže jakkoliv zní názav celé skupiny – stonožek – libozvučně a snadno zapamatovatelně, tak je ve své podstatě nesprávný. s tanožky dokáží mít skuteční bijci, kteří zvládnou i malého hada.

A pro zajímavost sledujte, jaké lovecké schopnosti a chuť k jídlu mají stonožky

Obědová pauza pro stonožky

Text: Topi Pigula

reklama

reklama