Francie čelí invazi tropických červů

Na území kontinentální Francie se začínají objevovat tropické dravé druhy červů, kteří mohou být nebezpeční pro původní živočišné druhy.
Diversibipalium multilineatum
Diversibipalium multilineatum

reklama

Zní to skoro jako příběh z filmu Vetřelec vs. Predátor.

Twitter a červi

Vědeckopopularizační server iflscience.com publikoval 22. května tohoto roku zajímavý článek o rozšíření invazivních dravých druhů červů na francouzském území, jejichž původní domovina se nachází většinou v tropických oblastech pod francouzskou správou. Do výzkumného projektu se zapojili nejen pracovníci Národního přírodovědného muzea, ale i celá řada nadšených amatérských biologů.

Vše odstartovala fotografie, již pořídil Pierre Cros na své zahradě a poslal ji svému příteli profesorovi Jean-Lou Justinovi z Národního přírodovědného muzea. Snímek zachycoval asi 40 cm dlouhého červa s nápadnou hlavou ve tvaru kladívka, jenž od prvního pohledu nebyl ve Francii původní. Většina těchto tvorů žije pod zemí nebo na skrytých stinných místech a proto po dlouhou dobu zůstala jejich přítomnost utajena.

Jean-Lou Justin prošel odborné blogy a fotografie na sociální síti Twitter, kde od roku 1999 nalezl 111 fotografií červů a ploštěnců pořízených na francouzském území. Společně s kolegy pak publikoval odbornou studii v časopise PeerJ. V článku se mimo jiné píše: „Jsme udiveni, že takto dlouhý a pestrobarevný červ mohl po tak dlouhou dobu unikat naší pozornosti.“ Tyrkysově modrý druh s nápadnou hlavou rodu Diversibipalium popsaný Laurentem Charlesem pravděpodobně pochází z ostrova Mayotte, který se nachází u východního pobřeží Afriky.

Odkud červi připutovali?

Výzkumy naznačují, že další podobné druhy živočichů se na území Francie dostaly společně se zásilkami tropického ovoce a dalších potravin dovážených hlavně z Karibiku, Jižní Ameriky, Afriky a Oceánie. V rámci genetických studií vzorků zaslaných ze zemí původního výskytu, které byly porovnány s vzorky získanými ve Francii, bylo prokázáno, že se jedná o geneticky totožné druhy. Většinou se jedná o dravé druhy červů, kteří se živí živočichy žijícími v půdě. V jejich životním cyklu se pak může střídat pohlavní a nepohlavní způsob rozmnožování a to jim poskytuje značnou výhodu. Vědci tak vyjadřují obavu o zachování ekologické rovnováhy v půdních ekosystémech: „Obáváme se, že tato invazivní zvířata mohou zcela zásadním způsobem ovlivnit stávající potravní vztahy. Na závěry je však ještě brzy. Podrobný výzkum dopadu na půdní ekosystémy nás teprve čeká.“

Text: David Hainall
 


 


 


 

reklama

reklama